Trang chủ

Khối 3

Thông tin cá nhân lớp 3C5 - Năm học 2011-2012
Ngày đăng 06/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 450

TT

Họ và tên học sinh

Ngày tháng năm sinh

Nữ

Dân tộc

Họ tên bố mẹ

Địa chỉ

Nghề Nghiệp

Điện thoại

1 Lê Trung Anh 5.9.2003     Lê Văn Việt 131- ĐQB Lái xe 902070557
2 Nguyễn Quỳnh Anh 22.12.2003 x   Nguyễn Bá Linh 45 D48- ĐQB Lái xe 0934396886
3 Phan Tuấn Anh 8.9.2003     Nguyễn Thị Phương 18 dãy 24 gian- ĐQB Tự do 01263380148
4 Giang Thị Huyền Linh 1.12.2003 x   Giang Đức Long 2 D44- ĐQB Công nhân 0904572569
5 Hồ Hải Long 24.7.2003     Hồ Văn Linh 14 D17- ĐQB Công nhân 0913041262
6 Tô Hoàng Xuân Nhi 3.11.03 x   Tô Anh Dũng 12 D50- ĐQB Công nhân 0936320178
7 Nguyễn Thị Mai Phương 4.11.2003 x   Nguyễn Văn Thức 7B- D56- ĐQB Công nhân 0986425834
8 Nguyễn Thịnh Vượng  24.7.2003     Nguyễn Văn Minh 6 D50- ĐQB Tự do 0936115089
9 Nguyễn Đức Anh 16.11.2003     Nguyễn Thanh Liêm 2 Nam Pháp I- ĐG Tự do 937608399
10 Nguyễn Thị Trâm Anh 7.11.2003 x   Nguyễn Trọng Muôn Tổ 7 An Khê- Đằng Lâm Kĩ sư 0915019506
11 Phạm Hải Nam Anh 3.4.2003     Phạm Văn Hải 5B/32/193 Văn Cao Cán bộ 0983700125
12 Lê Khánh Chi 8.9.2003     Lê Văn Phương 10 Dân Lập- DHK Tự do 0125716572
13 Nguyễn Thành Đạt 23.9.2003     Nguyễn Văn Cường 96 Phương Lưu I Kĩ sư 01692463999
14 Ngô Khánh Hà 25.8.2003 x   Ngô Duy Tường 2 ngách 50/292 Lạch Tray Thợ điện 0913560604
15 Đào Ngọc Huyền 18.8.2003 x   Đào Minh Hùng 3854 Kiều Sơn- ĐL Bộ đội 0988737317
16 Nguyễn Phúc Lâm 26.12.2003     Nguyễn Thái Phóng 44 lô 2 Quán Nam Bộ đội 0904345536
17 Phạm Thị Khánh Linh 20.6.2003 x   Phạm Duy Ninh 15/32 Xóm Trung- ĐG Tự do 0978003066
18 Trương Khánh Linh 29.12.2003 x   Trương Tuấn Hưng 27/6/32 Văn Cao Công an 0912402778
19 Nguyễn Duy Nam 9.7.2003     Nguyễn Mạnh Cường 10/804 Thiên Lôi Cán bộ 0904377279
20 Lê Thanh Ngọc 14.12.2003 x   Lê Văn Sĩ 18 Xóm Trung- ĐG Công nhân 01652538214
21 Nguyễn Dĩ  Nguyên 14.10.2003 x   Nguyễn Miên Thẩm 32/193 Văn Cao Nhân viên 0946667939
22 Hoàng Thị Phương Oanh 31.5.2003 x   Nguyễn Văn Hồng 12/412 Lạch Tray - ĐG Công nhân 098433746
23 Vũ Kỳ Phong 6.2.2003     Vũ Kì Sơn 72 An Đà-  ĐG Thợ may 0902259052
24 Tạ Ngọc Phú 19.9.2003     Tạ Ngọc Thịnh 22/15/32 ngõ 263 Ltray Công an 0912281698
25 Nguyễn Thị Mai Phương  28.2.2003 x   Nguyễn Khắc Yến 167/292 Hào Khê Tự do 0989865170
26 Vũ Mai Phương 24.7.2003 x   vũ quang nam 38 d46 dqb Tự do 0903239655
27 Vũ Ngọc Sơn 24.1.2003     Vũ Minh Hùng 8 Trung hành 6 ĐL Lái xe 01222200707
28 Phạm Minh Tuấn 26.12.2003     Phạm Đức Thép 6 Ngõ 62 Kiều Sơn Cán bộ 098398780
29 Cao Sơn Tùng 26.11.2003     Cao Văn Hà 34 Nguyễn Bình    
30 Nguyễn Văn Thái 21.7.2003     Nguyễn Văn Tân 3/29/292 Hào khê Tự do 01699558092
31 Phạm Hoàng Duy Thái 22.12.2003     Phạm Duy Cường 67 Ngô Gia Tự- ĐL Cán bộ 0913064834
32 Nguyễn Thu Thuỷ 20.9.2003 x   Nguyễn Tiến Triều 28/384 ĐG Công nhân 0904473615
33 Nguyễn Thuỳ Trang 30.12.2003 x   Nguyễn Đình Khánh 5 Thành Tô Hải An Công nhân 0902173923
34 Nguyễn Quốc Trung 10.9.2003     Nguyễn Văn Hiếu 3/16 Xóm trung - ĐG Công nhân 0904031464
35 Mai Hồng Vân 3.8.2003 x   Mai Hồng Tiệp 67C/263 Lạch Tray Công nhân 093670399
36 Đinh Quang Huy 12.11.2002     Đinh Thế Dương 19 ngõ 223 Lạch tray Kế toán 0912160669
37 Hoàng Xuân Vương 27.12.2003     Hoàng Xuân Hùng 74 Lô 2 Quán Nam Công nhân 0913041988