Trang chủ

Khối 3

Thông tin cá nhân lớp 3C1 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 06/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 659

TT

Họ và tên học sinh

Ngày tháng năm sinh

Nữ

Dân tộc

Họ tên bố mẹ

Địa chỉ

Nghề Nghiệp

Điện thoại

1 Ngô Tuấn Anh  18.8.2004     Ngô Văn Khoát  11 D 46 - ĐQB Lái xe 6526269
2 Nguyễn Duy Anh 14.6.2004     Nguyễn Tiến Trung  15 D 46 - ĐQB Công nhân 3729663
3 Phạm Thị Minh Anh  24.9.2004 x   Phạm Đức Cường  31-D35 - ĐQB Lái xe 977177688
4 Trần Huyền Anh 1.9.2004 x   Trần Hùng  14 D 3 - ĐQB Nội trợ 3735187
5 Phạm Quỳnh Chi 26.11.2004 x   Phạm Thanh Tùng  15/ 126 Đằng Giang Công nhân 3732264
6 Bùi Minh Đạt  24.1.2004     Bùi Văn Tiến 10 D 33 - ĐQB Công nhân 3735311
7 Lý Hải Đường  29.11.2004     Đã mất  30 D3 - ĐQB   904575579
8 Nguyễn Thị Thu Hà  2.12.2004 x   Đoàn Thị Hường 186 Nguyễn Văn Linh Nội trợ 3519219
9 Ngọ Dương Hùng  9.3.2004     Ngọ Văn Hưng  2 T2 D 52 - ĐQB Kĩ sư tàu biển 3736658
10 Trần Mạnh Hùng  27.1.2004     Trần Nam Anh  26 D 13 - ĐQB Công nhân 3729204
11 Vũ Thế Hưng 9.1.2004     Vũ Văn San 57b D 7 - ĐQB Công nhân 975256737
12 Bùi Phan Thái Hoàng 3.12.2004     Bùi Ngọc Long 308 chung cư Cát Bi Kĩ sư 976331666
13 Tạ Hoàng Lan 20.9.2004 x   Tạ Thắng 11 D 18 - ĐQB ở nhà 3738165
14 Đoàn Tiến Lộc 16.8.2004     Đoàn Anh Quân  4 D 24 - ĐQB  Tự do 3829040
15 Hoàng Thành Lộc  4.3.2004     Hoàng Đình Tuấn  17b D 1 tầng 5 - ĐQB Lái xe 2641630
17 Phạm Ngọc Minh 29.8.2004 x   Phạm Ngọc Bích 50 / CT3/ D 1 - ĐQB Về hưu 942971688
18 Nguyễn Thị Thu Ngân  2.10.2004 x   Nguyễn Quang Huy 2 D 11 - ĐQB Công nhân 902098268
19 Nguyễn Phạm Minh Ngọc  15.10.2004 x   Nguyễn Huy Hùng  27 D 19 - ĐQB Công nhân 3735359
20 Nguyễn Thị Bích Ngọc  17.4.2004 x   Nguyễn Thị Thoa 6b/ CT1/ D 15 - ĐQB Nội trợ 1246256956
21 Nguyễn Anh Nhật  31.3.2004     Nguyễn Duy Thắng 18 D 19 gác 3 - ĐQB Tự do 3829648
22 Vũ Quốc Pháp  10.8.2004     Vũ Văn Minh 8 D 2 - ĐQB Tự do 1696306143
23 Lê Hoàng Phúc  29.6.2004     Lê Huy 32/ D 3 / CT2 - ĐQB Lái xe 3261157
24 Nguyễn Văn  Quang   22.4.2004     Nguyễn Anh Quân 26 D 9 - ĐQB Tự do 984046148
25 Đỗ Trúc Quỳnh 23.4.2004     Đỗ Đức Vương 12 Thư TrungI - Đằng |Lâm Thủy thủ 3557590
26 Vũ Thu Sang 14.7.2004     Vũ Duy Khánh 10b - D50 - ĐQB  Lái xe 1673585786
27 Vũ Anh Tài  3.12.2004     Vũ Xuân Tân 159 An Đà - Đằng Giang Tự do 3720177
28 Lê Quang Thành  27.12.2004     Lê Văn Xiêm 16 / 29 Ngô Gia Tự - Đằng lâm Công nhân 989403263
29 Nguyễn Nam Tiến  8.9.2004     Nguyễn Nam Dương 209b Lạch Tray - ĐQB Công nhân 3735457
31 Nguyễn Hoàng Việt  28.4.2004     Nguyễn Phương Đông 23 D5 - ĐQB Kĩ sư  3261045
32 Lương Hiển Vinh  1.7.2004     Lương Trác Hoàng 48b ngõ 213 Lạch Tray - ĐQB Nhân viên VP 3733565
34 Nguyễn Thị Nhật Vy 10.10.2004 x   Nguyễn Công Hoan 5/17/162 Hàng Kênh Công nhân 1682889676