Trang chủ

Khối 3

Thông tin cá nhân lớp 3C2 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 06/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 380

TT

Họ và tên học sinh 

Ngày tháng năm sinh

Nữ

Dân tộc

Họ tên bố mẹ

Địa chỉ

Nghề nghiệp

Điện Thoại

1 Nguyễn Thái  An 19-7-2004 x Kinh Lê Minh Hằng 17/458 Nguyễn Văn Linh - Vĩnh Niệm - Lê Chân  Kinh doanh 0988592098
2 Vũ Tú  An 11/21/2004 x " Vũ Duy Tú 20 xóm Trung - Đằng Giang - Ngô Quyền - HP Công an 0912232265
23 Nguyễn Phương  Anh 12/1/2004 x " NguyễnThành Phương Trà Khê Anh Dũng - Dương Kinh Kỹ sư 0912193931
24 Nguyễn Thành Nam  Anh 20-05-2004   " Nguyễn Văn Thành 21/193 Văn Cao - Đằng Lâm - Hải An Bộ đội 0982050848
25 Phạm Nguyễn Quỳnh  Anh 4/9/2004 x " Phạm Kim Hâụ 97/333 Văn Cao - Đằng Lâm - Hải An Bộ đội 0983195325
1 Đào Đình Bình 19-6-2004   " Đào Ngọc Toàn 18D37 ĐQB - Ngô Quyền Kỹ sư 0988996668
13 Nguyễn An Bình 15-01-2004   " Nguyễn Anh Khôi 210 A An Đà - Đằng Giang - NQ Nhân viên 0938013679
26 Tạ Huy  Cường 10/8/2004   " Tạ Huy Hùng 97 Lý Hồng Nhật - Cát Bi - Hải An Lái xe 0913241016
14 Đặng Thái  Dương 18-02-2004   " Đặng Ngọc Đông 45/263 Lạch Tray - Đằng Giang - Ngô Quyền Kinh doanh 0945605483
2 Lại Ngọc Diệp 12/2/2004 x " Lại Đức Thái 1/14 Nguyễn Bình - ĐQB - NQ Kỹ sư 0934423938
3 Phạm Đăng Doanh 16-02-2004   " Phạm Đăng Toàn 17 Khu viện thiết kế - ĐQB Cán bộ 0989545305
8 Trần Thuỳ  Dung 28-4-2004 x " Trần Văn Dựng 13BT2 D36 Nguyễn Bình - ĐQB Bộ đội 0912465179
27 Đỗ Trọng Dũng 27-7-2004   " Đỗ Trọng Nhân 72 Lô 4 Quán Nam - Kênh Dương Công nhân 01222352186
28 Khổng Mạnh  Đức 11/3/2004   " Khổng Hữu Thưng 59 Trần Văn Lan - Cát Bi - Hải An Thuỷ thủ 0912412387
15 Phạm Thanh  31-01-2004 x " Phạm Thanh Hùng 2/254 Đằng Giang- NQ  Kỹ sư 0903493493
16 Nguyễn Đức Đại  Hải 23-11-2004   " Nguyễn Đức Minh 18/241 lạch Tray - Đằng Giang - NQ Công an 0913301155
29 Nguyễn Đức  Hiển 5/7/2004   " Nguyễn Ngọc Cường 11/17/139 Ngô Gia Tự - Đằng Lâm - Hải An Bác sĩ 0983821969
30 Nguyễn Hoàng  Huy 2/5/2004   " Nguyễn Hoàng Việt 93B Lô 5 Quán Nam - Lê Chân Kỹ sư 0904381442
10 Dương Phạm Nhật  Khôi 21-7-2004   " Dương Đức Cường 7/274 Lach Tray - Ngô Quyền Kỹ sư 0983082480
31 Nguyễn Khánh Linh 24-4-2004 x " Nguyễn Văn Bảy Số 3B121 Cát Bi - Hải An Công nhân 0977670222
5 Nguyễn Vũ Mai  Linh 21-8-2004 x " Nguyễn Ngọc Hồng 5/83 Nguyễn Bình ĐQB Lái xe 0903297686
32 Phạm Hiền  Mai 7/9/2004 x " Phạm Doanh Phương 10/3/76 Ngô Gia Tự - Cát Bi - Hải An Kỹ sư 0913094728
11 Vũ Thị Phương  Mai 9/11/2004 x " Vũ Đức Thanh 11 An Đà - Lạch Tray - Ngô Quyền Kinh doanh 0936792820
17 Nguyễn Hà Minh 4/12/2004 x " Nguyễn Mạnh Hùng 14D70 Nam Pháp 1 - ĐG - NQ Lái xe 0989588945
18 Vũ Bình  Minh 7/2/2004 x " Vũ Văn Tới 13E/20 Nam Pháp 1 Đằng Giang - NQ Kỹ sư 0936790969
6 Mai Nhật  Nam 22-7-2004   " Mai Quang Thế 25/ Dãy 29 gian ĐQB - NQ Kỹ sư 0936605924
33 Lê Hoài  Nam 4/3/2004   " Lê Thanh Hà 20 Lô 81 khu B1 Cát Bi Hải An Kỹ sư 0912226455
34 Nguyễn Thu  Ngân 23-04-2004 x " Nguyễn Quang Vinh 238 Văn Cao - Đằng Lâm - Hải An Kỹ sư 0913375402
35 Đàm Thị Hồng  Ngọc 24-9-2004 x " Đàm Thị Thanh Bình 14/97/292 Lạch Tray - Kênh Dương - Lê Chân Kinh doanh 0904143143
36 Phạm Thị Thanh  Nhân 22-11-2004 x " Phạm Đức Thuận 8/139 Ngô Gia Tự - Đằng Lâm - Hải An Công nhân 0913325765
37 Hoàng Nguyễn Thuỳ  Nhi 23-8-2004 x " Nguyễn Anh Nga Tổ 4 phường nghĩa xã - Quận Lê Chân Cán bộ 0915260736
12 Ửng Thị Phương  Quỳnh 25-5-2004 x " Ửng Chí Cường Số 1 tầng 2 lô A/38 An Đà - Lạch Tray Công nhân 0912981943
19 Đỗ Thục  Quyên 16-8-2004 x " Đỗ Mạnh Hùng 21 tổ 8 khu 3 tầng Nam Pháp Phóng viên 0988882328
38 Phạm Hoàng  Sơn 3/6/2004   " Lã Thị Thu Hiền Số 130 Nguyễn Công Trứ Dược sĩ 0902112279
9 Lê Phương  Thảo 24-8-2004 x " Lê Việt Dương Số 13 Đ33 ĐQB - Ngô Quyền - HP Kỹ sư 0904318340
39 Trần Hữu  Toàn 25-8-2004   " Trần Văn Nam 20/292 Lạch Tray - Kênh Dương - Lê Chân Công nhân 01214150408
41 Lương Nguyễn Minh  Trang 10/6/2004 x " Lương Văn Thịnh 490 Nguyễn Văn Linh - Vĩnh Niệm Kinh doanh 0936888896
21 Vũ Minh  Trang 31-3-2004 x " Vũ Ngọc Cường 29/1/174 Văn Cao - Ngô Quyền - HP Công nhân 0932772339
40 Đinh Đình Hải  Việt 19-6-2004   " Đinh Đình Thắng Phường kênh dương - Quận Lê Chân Kinh doanh 0913011004
20 Dương Đức Minh  17-9-2004   " Dương Đức Phong Số 5 Nam Pháp I - Đằng Giang - NQ Kinh doanh 0933566568