Trang chủ

Khối 2

Danh sách học sinh lớp 2B6
Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 561

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
DANH SÁCH LỚP 2B6 - NĂM HỌC 2011 - 2012
GV: Trịnh Ngọc Bích Hà - PHÒNG 22 KHU B

STT

Họ và tên

Ghi chú

1 Hồ Hiếu Thảo An  
2 Mai Huyền Anh  
3 Ngô Xuân Hoàng Anh  
4 Nguyễn Kim Anh  
5 Nguyễn Xuân Bắc  
6 Hoàng Quỳnh Chi  
7 Lê Thị Kim Chi  
8 Ngô Hà Chi  
9 Đặng Hà Duyên  
10 Phạm Việt Đức  
11 Nguyễn Thái  
12 Nguyễn Tiến Huy  
13 Nguyễn Phương Khanh  
14 Trần Mạnh Kiên  
15 Bùi Bích Linh  
16 Đỗ Tùng Linh  
17 Hà Tú Linh  
18 Đỗ Tuấn Minh  
19 Ngô Thị Thảo Minh  
20 Nguyễn Hương Trà My  
21 Nguyễn Thị Thúy Nga  
22 Trần Công Thành  
23 Vũ Ngọc Thành  
24 Lê Vũ Thanh Thảo  
25 Đoàn Phương Trang  
26 Hà Thị Minh Trang  
27 Nguyễn Hà Trang  
28 Nguyễn Thành Trung (A)  
29 Nguyễn Thành Trung (B)  
30 Đào Phương Uyên  
31 Nguyễn Đức Vinh  
32 Trần Công Vinh  
33 Trần Quốc Việt  
34 Nguyễn Hạ Vy  
       
Ngày 10 tháng 9 năm 2011
HIỆU TRƯỞNG