Trang chủ

Khối 1

Danh sách lớp 1A8
Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 609

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
DANH SÁCH LỚP 1A8  - NĂM HỌC 2011 - 2012
GV: Nguyễn Thị Lê Hằng - PHÒNG 20 KHU C

STT

Họ và tên

Ghi chú

1 Cao Phương  Anh  
2 Nguyễn Đình Tuấn Anh  
3 Nguyễn Doãn Hoài Anh  
4 Nguyễn Đức  Anh  
5 Nguyễn Vũ Bảo Anh  
6 Phạm Châu Anh  
7 Trương Thanh  Bình  
8 Hoàng Hải Châu  
9 Đỗ Khắc  Đạt  
10 Nguyễn Anh Đức  
11 Nguyễn Thùy Dương  
12 Nguyễn Trần Thùy Dương  
13 Trần Thùy  Dương  
14 Vũ Bạch Thùy Dương  
15 Đỗ Anh  Duy  
16 Phạm Đức  Duy  
17 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao  
18 Mai Hoàng Xuân Hải  
19 Lê Nguyễn Gia Hân  
20 Trần Thanh Hằng  
21 Trịnh Minh Hằng  
22 Phạm Thanh  Hiền  
23 Bùi Xuân  Hiếu  
24 Phạm Minh Hoàng  
25 Nguyễn Đức  Kiên  
26 Nguyễn Gia  Kiên  
27 Đỗ Thị Phương Liên  
28 Bùi Khánh  Linh  
29 Phạm Nguyễn Thùy Linh  
30 Phạm Vũ Thùy Linh  
31 Vũ Thắng Lợi  
32 Trần Khánh  Long  
33 Đỗ Trung Tuấn  Minh  
34 Nguyễn Đức Minh  
35 Lê Phương  Nam  
36 Phạm Thu  Ngân  
37 Trương Trọng  Nhân  
38 Phạm Gia  Phú  
39 Trần Thu Trang  
40 Mai Ánh Tuyết  
Ngày 10 tháng 9 năm 2011
HIỆU TRƯỞNG