Trang chủ

Khối 1

Danh sách lớp 1A7
Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 559

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
DANH SÁCH LỚP 1A7  - NĂM HỌC 2011 - 2012
GV: Lê Minh Hòa - PHÒNG 19 KHU C

STT

Họ và tên

Ghi chú

1 Giang Thanh Bình  
2 Nguyễn Đỗ An Bình  
3 Nguyễn Thị An Bình  
4 Nguyễn Tiến Đạt  
5 Nguyễn Ngọc Nhân Đức  
6 Phạm Khánh  Duy  
7 Đỗ Thị Ngọc Duyên  
8 Vũ Đại Dương  
9 Bùi Ngân   
10 Nguyễn Huy  Hải  
11 Phạm Cao Vũ Ngọc  Hân  
12 Phạm Minh  Hạnh  
13 Đoàn Trung  Hiếu  
14 Nguyễn Minh Hiếu  
15 Phạm Minh  Hiếu  
16 Phạm Ngọc Hiếu  
17 Trần Tuấn  Hùng  
18 Nguyễn Việt Hưng  
19 Hoàng Đức  Huy  
20 Đặng Hoàng  Khánh  
21 Trần Trung  Kiên  
22 Trần Thảo Lam  
23 Nguyễn Vũ Bảo Linh  
24 Phạm Diệu  Linh  
25 Vũ Ngọc Linh  
26 Phạm Đức Hoàng Long  
27 Nguyễn Bình Minh  
28 Hoàng Sỹ Nguyên  
29 Nguyễn Trường San  
30 Nguyễn Văn  Thành  
31 Đoàn Thị Phương Thảo  
32 Nguyễn Thị Phương Thảo  
33 Nguyễn Ngọc  Thùy  
34 Đinh Thị Khánh  Vân  
Ngày 10 tháng 9 năm 2011
HIỆU TRƯỞNG