Trang chủ

Khối 1

Danh sách học sinh lớp 1A3
Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 512

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
DANH SÁCH LỚP 1A3  - NĂM HỌC 2011 - 2012
GV: Trần Thị Thoa - PHÒNG 15 KHU C
       

STT

Họ và tên

Ghi chú

1 Bùi Hùng  Anh  
2 Đỗ Duy  Anh  
3 Nguyễn Quỳnh  Anh  
4 Phan Thanh Hiếu  Anh  
5 Hoàng Thị Khánh  Chi  
6 Nguyễn Hà Chi  
7 Hoàng Tiến  Đạt  
8 Lưu Tiến  Đạt  
9 Nguyễn Huyền  Diệu  
10 Phạm Ngọc Tiến Dũng  
11 Phạm Thị Thu  
12 Phạm Minh  Hiếu  
13 Vũ Minh  Hiếu  
14 Vương Hùng  
15 Vũ Thanh  Hương  
16 Đặng Hoàng  Huy  
17 Nguyễn Nhật Huy  
18 Lê Minh Huyền  
19 Hoàng Trần Thảo Linh  
20 Tạ Khánh  Linh  
21 Vũ Nhật  Linh  
22 Nguyễn Đức  Mạnh  
23 Nguyễn Quang  Minh  
24 Nguyễn Vũ Hải Nam  
25 Nguyễn Thị Bích Ngọc  
26 Phạm Thanh  Nhàn  
27 Phạm Gia Phong  
28 Thái Anh  Quân  
29 Phạm Nhật  Quang  
30 Nguyễn Hồng Sơn  
31 Phạm Thị Thanh  Thanh  
32 Lê Phương  Thảo  
33 Nguyễn Thị Bích Thủy  
34 Đào Thị Thu Trang  
35 Phạm Trân  Việt  
Ngày 10 tháng 9 năm 2011
HIỆU TRƯỞNG