Trang chủ

Khối 1

Danh sách học sinh lớp 1A1
Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 659

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
DANH SÁCH LỚP 1A1  - NĂM HỌC 2011 - 2012
GV: Đoàn Thị Hồng Lương - PHÒNG 13 KHU C

STT

Họ và tên

Ghi chú

1 Đặng Hà  Anh  
2 Đặng Lê Tuấn Anh  
3 Nguyễn Ngọc Anh  
4 Vũ Ngọc Bảo  
5 Phạm Tiến Đạt  
6 Lê Anh Đức  
7 Nguyễn Tiến Đức  
8 Đoàn Tiến Dũng  
9 Lương Ngọc Dũng  
10 Trần Hoàng Dũng  
11 Phạm Trung  Hiếu  
12 Trần Bá Hoàn  
13 Hoàng Quang Huy  
14 Phạm Xuân Huy  
15 Trần Quang Huy  
16 Phạm Duy Khánh  
17 Bùi Trung Kiên  
18 Vũ Doãn Tuấn Kiệt  
19 Bùi Trúc Linh  
20 Phan Ngọc  Linh  
21 Vũ Tống Khánh  Linh  
22 Đặng Hữu Lộc  
23 Dương Đại Nghĩa  
24 Nguyễn Gia  Phát  
25 Trần Hà Phương  
26 Nguyễn Thị Bích Phượng  
27 Đoàn Thế  Quý  
28 Trịnh Lam Sa  
29 Tôn Đức Tài  
30 Đỗ Đức Thắng  
31 Vũ Thị Phương Thảo  
32 Nguyễn Phương Thùy  
33 Nguyễn Thế Toản  
34 Nguyễn Minh Trang  
35 Trần Thị Thùy Trang  
36 Đặng Trần Việt  
Ngày 10 tháng 9 năm 2011
HIỆU TRƯỞNG