Trang chủ

Khối 1

Kết quả học tập học kỳ I, lớp 1A8 ( năm học 2012 – 2013 )
Ngày đăng 05/01/2013 | 12:00 | Lượt xem: 922

STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 Nguyễn Ngọc Bình An 5.5 4 9.5 9 10 10
2 Bùi Ngọc  Anh 5 4 9 8.5 9 9.5
3 Nguyễn Hà Trang Anh 6 4 10 7.5 9 9.5
4 Nguyễn Quỳnh Anh 5.5 4 9.5 9.5 10 7
5 Nguyễn Thị Ngọc Anh 6 4 10 10 10 10
6 Nguyễn Nhật Bách 6 4 10 9.5 10 10
7 Phạm Trọng Bách 6 4 10 10 10 10
8 Đoàn Thị Khánh Chi 6 4 10 9.5 10 10
9 Lê Quỳnh Chi 6 4 10 8.5 10 10
10 Đinh Phương Diệp 6 4 10 8.5 10 10
11 Võ Hồng  Duy 6 4 10 8.5 10 10
12 Bùi Hữu Anh Đức 6 4 10 9 10 10
13 Phạm Hoài Đức 6 4 10 8.5 10 9.75
14 Nguyễn Ngân Giang 6 4 10 10 10 10
15 Nghiêm Quang Hiếu 6 4 10 10 10 10
16 Hoàng Mạnh Hùng 6 4 10 9 10 10
17 Phạm Quang Hưng 6 4 10 9.5 10 10
18 Bùi Mai Hương 6 4 10 10 10 9.5
19 Đoàn Nguyệt Hương 6 4 10 9 9 10
20 Lương Gia Huy 6 4 10 9 10 10
21 Nguyễn Minh Huy 5 4 9 9 9 9.5
22 Lại Phương Linh 6 4 10 10 10 10
23 Mai Khánh Linh 6 4 10 9.5 10 10
24 Vũ Khánh Linh 6 4 10 10 10 10
25 Lê Đặng Huyền Mai 6 4 10 9.5 10 10
26 Phạm Trần Hoàng Mai 5.5 4 9.5 8.5 9 9
27 Phạm Phú Minh 5.5 4 9.5 8 9 10
28 Vũ Ngọc Hà My 6 4 10 10 10 10
29 Vũ Thị Huyền My 6 4 10 9.5 10 10
30 Nguyễn Hải Nam 5 4 9 9 9 10
31 Phạm Trọng Nghĩa 6 4 10 9.5 10 10
32 Đặng Quỳnh Phương 5.5 4 9.5 9.5 10 9.5
33 Đoàn Anh Quân 6 4 10 9 10 10
34 Tạ Sang Sang 6 4 10 8.5 9 10
35 Phạm Phương Thảo 6 4 10 10 10 10
36 Vũ Phương Trang 6 4 10 8.5 10 10
37 Nguyễn Ngọc Tú Uyên 6 4 10 9.5 10 10
38 Nguyễn Thị Hải Yến 6 4 10 10 10 10