Trang chủ

Khối 1

Kết quả học tập học kỳ I, lớp 1A7 ( năm học 2012 – 2013 )
Ngày đăng 05/01/2013 | 12:00 | Lượt xem: 802

STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 Hoàng Ngọc Quỳnh Anh 6 4 10 9.5 10 10
2 Nguyễn Hải Anh 6 4 10 9.5 10 10
3 Vũ Quỳnh Anh 6 4 10 9.5 10 10
4 Nguyễn Việt  Cường 5.5 3.75 9.25 8.5 9 10
5 Đặng Quang Dũng 5 4 9 9.5 9 10
6 Đàm Tiến Duy 6 4 10 9 9 10
7 Đặng Thái Dương 6 4 10 9.5 10 10
8 Phạm Ngọc Thái Dương 6 4 10 9.5 10 10
9 Nguyễn Giang Thành Đạt 6 4 10 8.5 9 10
10 Trần Quang Đạo 5 4 9 9 9 10
11 Nguyễn Huy Đức 6 4 10 9 9 10
12 Nguyễn Hương Giang 6 4 10 10 10 10
13 Phạm Thị Thu 5.5 4 9.5 8 9 10
14 Nguyễn Thị Minh Hằng 6 4 10 9.5 10 10
15 Nguyễn Trung Hiếu 6 4 10 9 10 10
16 Đào Diệp Hoa 6 4 10 10 10 10
17 Nguyễn Hoàng Hưng 6 4 10 9.5 10 9.5
18 Phạm Gia Hưng 5.5 4 9.5 9 9 10
19 Trịnh Quang Huy 5 4 9 8.5 9 10
20 Trần Ngọc Huyền 6 4 10 10 10 10
21 Vũ Trọng Khánh 6 4 10 9.5 10 10
22 Lê Tiến Khoa 6 4 10 9.5 10 10
23 Trần Thị Khánh Linh 6 4 10 10 10 9.5
24 Nguyễn Nhật Minh 6 4 10 9 9 10
25 Nguyễn Nhật Minh 6 4 10 10 10 9.5
26 Phùng Nhật Minh 6 4 10 9 9 10
27 Lê Hoàng Kim Ngân 6 4 10 10 10 10
28 Trịnh Thu Ngân 6 4 10 10 10 10
29 Lê Mậu Phúc 5 4 9 9.5 9 10
30 Đào Minh Tâm 6 4 10 9.5 10 10
31 Trần Khánh Tâm 6 4 10 9.5 10 10
32 Vũ Minh Tâm 5.5 4 9.5 10 10 10
33 Hoàng Công Thành 5.5 4 9.5 6.5 8 9
34 Bùi Đức Thịnh 6 4 10 10 10 9.5
35 Nguyễn Thị Thủy Tiên 6 4 10 10 10 10
36 Đồng Quang Toàn 6 4 10 10 10 10
37 Đinh Huyền Trâm 6 4 10 8.5 9 10
38 Đồng Quang 5.5 4 9.5 8 9 10
39 Nguyễn Phương Uyên 6 4 10 8.5 9 10