Trang chủ

Khối 1

Kết quả kiểm tra giữa học kỳ I, lớp 1A4 ( năm học 2012 – 2013 )
Ngày đăng 16/11/2012 | 12:00 | Lượt xem: 922

STT Họ và tên Điểm Ghi chú
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Viết TV
1 Nguyễn Đức Anh 9 7 8 10  
2 Nguyễn Vân Anh 9 9.5 9 10  
3 Lê Phương  Anh 10 9 9 9.5  
4 Phạm Gia Bảo 9 9.5 9 9.5  
5 Nguyễn Phương Chi 9 9 9 10  
6 Nguyễn Đình Duy 9 9 9 10  
7 Đỗ Quang Dương 10 9.5 10 10  
8 Bùi Hải Đăng 8 8 8 10  
9 Đoàn Trường Giang 9 9 9 9.5  
10 Nguyễn Ngọc Hiền 10 9 9 10  
11 Mai Ngọc  Huyền 10 8 8 10  
12 Nguyễn Văn  Hiếu 8 8.5 8 10  
13 Trần Hoàng Trung Hiếu 10 9 10 10  
14 Trịnh Mai Hoa 10 9 9 10  
15 Vũ Đức Huy Hoàng 10 8 9 9.5  
16 Phạm Nguyễn Hoàng 10 9 10 10  
17 Nguyễn Huy Khánh 9 9 9 10  
18 Nguyễn Phương Linh 10 10 10 10  
19 Nguyễn Khánh Linh 9 8 8 9.5  
20 Phạm Thùy Linh 9 9.5 9 10  
21 Nguyễn Phương Linh 10 9.5 10 10  
22 Lưu Nguyễn Phương Linh 9 9.5 9 10  
23 Nguyễn Hoàng Long 7 9 8 9  
24 Lưu Quang Minh 10 9 10 10  
25 Nguyễn Hà My 10 9 9 10  
26 Lê Huyền My 10 10 10 9.5  
27 Vũ Thị Thu Ngân 9 9 9 10  
28 Võ Đình Nhi 9 9.5 9 10  
29 Đặng Đình Phúc 10 9 9 10  
30 Nguyễn Hà Phương 10 8.5 9 10  
31 Vũ Thanh Phương 10 9.5 10 10  
32 Lê Anh Quân 10 9 9 10  
33 Lê Nguyễn Mạnh Quân 10 9 9 10  
34 Đỗ Trung Thành 9 8.5 9 10  
35 Nguyễn Tiến Thành 9 7 8 9.5  
36 Lê Đức Trọng 7 9.5 8 10  
37 Đỗ Thị Thu Uyên 10 9.5 10 10  
38 Phạm Tường Khánh Văn 10 9 9 9.5  
39 Trần Gia Vinh 9 9 9 10  
40 Trần Khánh Vy 10 9 9 10  
41 Phạm Hoàng  Nam 10 9 9 9.5