Trang chủ

Khảo sát đầu năm

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn tiếng việt - Lớp 5
Ngày đăng 02/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 479

I.  CHÍNH TẢ (NGHE - VIẾT) 3 điểm

            Bài viết: "Quang cảnh làng mạc ngày mựa" TV5/tập 1 trang 10

            Đoạn viết "Màu lúa chín dưới đồng.... Dưới sân, rơm thóc vàng giũn"

 

II. LUYỆN TỪ - CÂU (3 điểm)

Cõu 1: Những cõu sau bộc lộ cảm xỳc gỡ? (1 điểm)

a) Ôi! Lan đến kỡa! .............................................................................................................. ........................ .............................

b) Trời ơi! Thật là tội nghiệp cho nó quá!..........................................................................................................................

c) Ồ! Phượng thông minh quá!...............................................................................................................................................

d) Ối giời ôi! Gai đâm thủng chân em rồi! ........................................................................................................... ...........

 

Cõu 2: (1 điểm) Đặt câu có trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện (mỗi loại đặt một câu)

 

Cõu 3: (1 điểm)             Xác định chủ ngữ , vị ngữ trong các câu sau:

            - A! Con mèo mướp này thật là khôn.

.......................................................................................................................................................................................

            - Bỗng nhiên nó chụm bốn chân lại, dặt dặt cái đuôi lấy đà rồi "phốc" một cái.

..........................................................................................................................................................................................

            - Thế là một chú chuột nhắt đó nằm gọn trong múng vuốt của mốo.

.........................................................................................................................................................................................

III. TẬP LÀM VĂN (4 điểm)       

            Con vật nuôi trong nhà thường có những cử chỉ, hành động thật đáng yêu. Em hóy tả một con vật nuụi trong nhà mà em yờu thớch.