Trang chủ

Khảo sát đầu năm

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn toán - Lớp 5
Ngày đăng 02/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 465

 

Bài 1 (4 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

 

1. Chữ số cần điền vào ô trống của số 43       để được số chia hết cho cả 2 và 3 là:

 

A. 0                              B. 2                              C.6                               D. 9

 

2. 2 phút 30 giây = ? giây

 A. 50                           B. 230               C. 150               D. 320

 

3. Phép tính nào đúng:

A. 23170 : 500 = 46 dư 17

B. 23170 : 500 = 460 dư 17

C. 23170 : 500 = 46 dư 170

D. 23170 : 500 = 460 dư 170

 

4. Hỗn số 3 viết dưới dạng phân số là:

A.                            B.                            C.                           D.

 

Bài 2 (2 điểm):

            a)  +                                            b)  -

           

            c)                                           d)

Bài 3 (3 điểm):

Một vườn hình chữ nhật có chu vi 460 m. Chiều dài bằng  chiều rộng. Tính diện tích vườn đó.

 

Bài 4 (1 điểm): Tìm x

            x  5 + 4  x + x = 170