Trang chủ

Khảo sát đầu năm

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn tiếng việt - Lớp 4
Ngày đăng 15/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 442

I.  CHÍNH TẢ (NGHE - VIẾT) 3 điểm       Bài viết: "Chiếc áo rách" TV5/tập 1 trang 30

                                                            Đoạn viết "Hôm sau .... giảng bài cho Lan"

 

 

II. LUYỆN TỪ - CÂU (3 điểm)

Câu 1: Đọc đoạn thơ sau và điền vào chỗ trống trong bảng cho thích hợp:

                                    Đồng làng vương chút heo may

                        Mầm cây tỉnh giấc, vườn đầy tiếng chim

                                    Hạt mưa mải miết trốn tìm

                        Cây đào trước cửa lim dim mắt cười.

 

Sự vật được nhân hoá

Nhân hoá bằng

Từ ngữ chỉ người, bộ phận của người

Từ ngữ chỉ hành động, đặc điểm của người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2: Dùng dấu gạch chéo để tách các từ trong các câu của đoạn văn sau. Ghi lại các từ đơn, từ phức trong đoạn văn đó.

            "Đôi mắt ông lão  đỏ sọc và giàn giụa nước mắt. Đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi thảm hại... Chao ôi! Cảnh nghèo đói đã gặm nát con người đau khổ kia thành xấu xí biết nhường nào!"

Từ đơn.............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Từ phức..............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

III. TẬP LÀM VĂN (4 điểm)        Viết đoạn văn từ  6 - 8 câu trong đó có sử dụng phép nhân hoá để tả bầu trời buổi sớm.