Trang chủ

Khảo sát đầu năm

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn tiếng việt - Lớp 3
Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 454

I.  CHÍNH TẢ (NGHE - VIẾT) 3 điểm

            Bài viết: "Người mẹ" TV3/tập 1 trang 29

            Đoạn viết "Bà đến một hồ lớn ... nơi ở lạnh lẽo của Thần Chết"

 

 

II. LUYỆN TỪ - CÂU (3 điểm)

Câu 1: Gạch dưới từ chỉ đặc điểm trong mỗi câu sau (1 điểm)

            a) Cuộc sống của Bác Hồ rất giản dị.

            b)  Bữa cơm của Chủ tịch nước đạm bạc như bữa cơm của mọi người dân.

            c) Da dẻ Bác hồng hào. Dáng người cao cao, thanh thanh.

            d) Loài hoa huệ có màu trắng tinh khiết.

 

 

Câu 2: Xếp các từ gạch chân ở câu 2 vào ô thích hợp trong bảng sau: (1 điểm)

Từ chỉ đặc điểm, hình dáng

Từ chỉ đặc điểm tính nết, phẩm chất

 

 

 

 

 

Câu 3: a) Tìm các hình ảnh so sánh trong các câu dưới đây: (1 điểm)

            - Trên trời mây trắng tựa như bông.

            -  Cô giáo như mẹ hiền.

            - Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

            b) Gạch chân các từ chỉ sự so sánh trong những câu trên.

III. TẬP LÀM VĂN (4 điểm)       

            Em hãy viết đoạn văn ngắn từ 6 - 8 câu nói về một loài cây hoa mà em thích.