Trang chủ

Khảo sát đầu năm

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm - Môn toán - Lớp 3
Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 437

Phần 1:  TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

1/Đọc, viết các số thích hợp ở bảng sau: (1điểm)

 

Đọc số

Viết số

.............................................................................................................................

      Năm trăm bảy mươi lăm

 

.............................................................................................................................

307

.............................................................................................................................

     Hai trăm hai mươi hai

 

.............................................................................................................................

910

2/ Nhìn vào hình vẽ và thực hiện: (1 điểm)

            a) Tô màu  số ô vuông của mỗi hình:

 

 

 

 

            b) Khoanh tròn vào  số ngôi sao:

                        óóóó

                        óóóó

                        óóó

                        óóó

                        óó

3 / Điền Đ hay S vào ô trống (1 điểm)

            1 dm = 100 cm                                      1 m = 10 cm

 


            1 dm = 10 cm                                        1 m = 100 cm

 

4/Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:(1 điểm)

a) Số  lớn nhất có ba chữ số lớn hơn số bé nhất có ba chữ số là:

            A. 898                           B. 897                           C. 899                           D. 888

b) Bố đi ngủ lúc 11 giờ đêm, bố thức dậy vào lúc 6 giờ sáng hôm sau. Vậy bố ngủ được:

            A. 7 giờ                        B. 5 giờ                        C. 6 giờ                        D. 8 giờ

 

 

 

 

 

 

Phần 2:   TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

            345 + 422                                  674 - 353                                   972 - 430                       586 - 42

.....................................                 ................................              ..............................            .............................

....................................                  ................................              ..............................            .............................

....................................                  ................................               ..............................           .............................

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống: (1 điểm)

            3 x 7 =                              x 3 = 12                           : 4 = 5                    7 x               = 35

 

Bài 3: (1 điểm)

a) Có 30 cái bút được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái bút?

b) Mỗi tổ có 4 bạn được điểm 10. Hỏi 4 tổ có tất cả bao nhiêu bạn được điểm 10?

Bài 4:  (1 điểm)  Khối 3 có 126 học sinh nam, 143 học sinh nữ. Hỏi học sinh nữ nhiều hơn học sinh nam bao nhiêu bạn?

 

Bài 5: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (1 điểm)

            Hình bên có:

 

     a) Số hình chữ nhật là:

         A: 1               C. 3

         B. 2                D. 4

     b) Số hình tam giác là:

         A: 2               C. 4

         B. 3                D. 5