Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 3C8 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 779

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 3C8 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán T.A
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 286 Nguyễn Ngọc Bình An 6 3 9 8.5 9 8.5 9  
2 287 Bùi Ngọc  Anh 5 2.25 7.25 6 7 7.25 9  
3 288 Nguyễn Hà Trang Anh 6 3 9 7 8 7.75 7.5  
4 289 Nguyễn Quỳnh Anh 5 2.5 7.5 5.5 6 5 8  
5 290 Nguyễn Thị Ngọc Anh 6 3 9 8.5 9 7 9.5  
6 291 Nguyễn Nhật Bách 5 2.5 7.5 7 7 5 6  
7 292 Phạm Trọng Bách 6 3.5 9.5 9 9 7.25 10  
8 293 Nguyễn Vương Bình 6 4 10 8.5 9 7.5 9.75  
9 294 Đoàn Thị Khánh Chi 6 4 10 10 10 10 9.5  
10 295 Lê Quỳnh Chi 6 3 9 9 9 9 10  
11 296 Nguyễn Kim Chi 6 4 10 9 10 9 9.5  
12 297 Nguyễn Ngọc  Diệp 6 2 8 9 9 8.5 7.75  
13 298 Đinh Phương Diệp 6 3.5 9.5 8.5 9 8 9.5  
14 299 Võ Hồng  Duy 5 3.5 8.5 8.5 9 8.5 10  
15 300 Bùi Hữu Anh Đức 6 4 10 8.5 9 7.5 10  
16 301 Phạm Hoài Đức 6 3 9 8.5 9 8.25 9.5  
17 302 Nguyễn Ngân Giang 6 3 9 9 9 9 7  
18 303 Hoàng Mạnh Hùng 6 4 10 8 9 7 6.5  
19 304 Phạm Quang Hưng 6 3.5 9.5 9 9 6.5 9.75  
20 305 Bùi Mai Hương 6 3 9 9 9 9.75 9.5  
21 306 Đoàn Nguyệt Hương 6 3.5 9.5 9.5 10 9.75 9.5  
22 307 Lương Gia Huy 6 3 9 9.5 9 9.5 8  
23 308 Nguyễn Minh Huy 6 3.5 9.5 6.5 8 10 8.5  
24 309 Vũ Khánh Linh 6 3.5 9.5 9 9 10 8  
25 310 Lê Đặng Huyền Mai 6 3 9 9 9 9.25 9.5  
26 311 Phạm Trần Hoàng Mai 6 3 9 8 8 6 6.5  
27 312 Phạm Phú Minh 6 3.5 9.5 9 9 9.25 8.75  
28 313 Vũ Ngọc Hà My 6 3 9 9 9 8.25 7.75  
29 314 Vũ Thị Huyền My 6 3 9 10 9 8.75 8.25  
30 315 Nguyễn Hải Nam 5 2 7 6.5 7 4.5 5.5  
31 316 Phạm Trọng Nghĩa 6 3.5 9.5 9.5 10 9.5 9  
32 317 Nguyễn Đức Nhân 6 3 9 9 9 9.5 9.25  
33 318 Đặng Quỳnh Phương 6 3.5 9.5 9 9 9.5 7.75  
34 319 Đoàn Anh Quân 6 4 10 8.5 9 8.25 7.5  
35 320 Tạ Sang Sang 6 3.5 9.5 8.5 9 6 8.75  
36 321 Phạm Phương Thảo 6 3.5 9.5 10 10 9.25 9.25  
37 322 Vũ Phương Trang 6 3 9 9.5 9 9.5 7.75  
38 323 Nguyễn Ngọc Tú Uyên 6 3.5 9.5 9.5 10 8.75 6.75  
39 324 Đặng Hoàng Đan  Vy 6 3.5 9.5 8.5 9 5.25 5.25  
40 325 Nguyễn Thị Hải  Yến 6 3.5 9.5 9 9 9.5 9  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 25 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Diện