Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 3C7 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 629

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 3C7 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán T.A
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 248 Hoàng Ngọc Quỳnh Anh 6 3.5 9.5 8.5 9 10 9.5  
2 249 Nguyễn Hải Anh 5 4 9 8 9 8 9  
3 250 Vũ Quỳnh Anh 6 3.5 9.5 8.5 9 6.75 8  
4 251 Nguyễn Việt  Cường 6 4 10 5 8 7.75 5.5  
5 252 Đặng Quang Dũng 5 3.5 8.5 7 8 8 8  
6 253 Đàm Tiến Duy 6 4 10 8.5 9 9.25 9  
7 254 Đặng Thái Dương 6 3.5 9.5 8.5 9 9.5 8.75  
8 255 Nguyễn Giang Thành Đạt 5 3.5 8.5 8.5 9 9 7.25  
9 256 Trần Quang Đạo 6 4 10 8.5 9 8.25 5.75  
10 257 Nguyễn Huy Đức 6 4 10 8.75 9 9.5 10  
11 258 Nguyễn Hương Giang 6 4 10 9.5 10 9.5 9.25  
12 259 Phạm Thị Thu 5 4 9 9 9 8.75 7.75  
13 260 Nguyễn Thị Minh Hằng 6 4 10 9 10 8.75 8.25  
14 261 Nguyễn Trung Hiếu 5 3.5 8.5 8 8 8.75 8.5  
15 262 Đào Diệp Hoa 6 2 8 9.5 9 9.75 9  
16 263 Nguyễn Hoàng Hưng 6 4 10 8.5 9 9 7.5  
17 264 Phạm Gia Hưng 5 3.5 8.5 8 8 6.5 5.25  
18 265 Trịnh Quang Huy 5 4 9 6.5 8 6.5 6.5  
19 266 Vũ Trọng Khánh 6 4 10 9.5 9 8.75 8.75  
20 267 Lê Tiến Khoa 6 4 10 9 10 8.75 5.5  
21 268 Trần Thị Khánh Linh 6 4 10 9 10 8.5 7  
22 269 Đỗ Tuấn  Minh 6 4 10 7 8 9.75 9.5  
23 270 Nguyễn Nhật Minh 6 3.5 9.5 8.5 9 9 6.75  
24 271 Nguyễn Nhật Minh 5 4 9 8.5 9 9.75 8.5  
25 272 Phùng Nhật Minh 5 3.25 8.25 8.5 9 10 8.75  
26 273 Lê Hoàng Kim Ngân 6 4 10 9.5 10 9 8.5  
27 274 Trịnh Thu Ngân 6 4 10 9 9 9 8.25  
28 275 Lê Mậu Phúc 4 3 7 6.5 7 5 5.25  
29 276 Đào Minh Tâm 6 4 10 9 9 10 8.25  
30 277 Trần Khánh Tâm 5 2.5 7.5 8 8 9 8.25  
31 278 Vũ Minh Tâm 6 4 10 8.5 9 9 9  
32 279 Hoàng Công Thành 5 3.5 8.5 6 7 7.25 5  
33 280 Bùi Đức Thịnh 5 4 9 9 9 9 10  
34 281 Nguyễn Thị Thủy Tiên 6 3 9 9.5 9 9.75 9.25  
35 282 Đồng Quang Toàn 5 3.5 8.5 6.5 8 8.5 8  
36 283 Đinh Huyền Trâm 6 3.75 9.75 9.5 10 9 8.75  
37 284 Đồng Quang 5 2.5 7.5 8 8 6.5 9  
38 285 Nguyễn Phương Uyên 6 4 10 8 9 9.25 9.5  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 25 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Diện