Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 2B7 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 860

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 2B7 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 262 Nguyễn Thu An 7 2 9 9 9 8.75  
2 263 Đào Nguyên Đức Anh 6 1.5 7.5 9 8 9.5  
3 264 Đinh Hà Duy Anh 6 1.5 7.5 1.5 5 6.5  
4 265 Tô Việt Anh 7 2 9 9.5 9 9  
5 266 Phạm Minh Dũng 6 3 9 10 10 9.5  
6 267 Lê Trung Dũng 6 3 9 9 9 9.5  
7 268 Phạm Tiến Dũng 5 2.5 7.5 4.5 6 4.75  
8 269 Chu Thùy Dương 6 3 9 8.5 9 7  
9 270 Trần Thùy Dương 7 3 10 9 10 9  
10 271 Nguyễn Tấn Đạt 6 3 9 7 8 9.25  
11 272 Nguyễn Hoàng Đức 6 3 9 9.5 9 9.5  
12 273 Nguyễn Trí Đức 6 3 9 8 9 8.25  
13 274 Vũ Thị Thu Hiền 6 2 8 9.5 9 6.5  
14 275 Nguyễn Trung Hiếu 6 3 9 7 8 8  
15 276 Nguyễn Quang Hiệu 6 2 8 8.5 8 8.75  
16 277 Phạm Nguyễn Ngọc Hùng 7 3 10 9 10 9  
17 278 Lưu Quốc Huy 7 3 10 8.5 9 6.5  
18 279 Bùi Gia Huy 6 2 8 8 8 8  
19 280 Nguyễn Ngọc Huy 6 3 9 8 9 8.5  
20 281 Trần Gia  Hưng 6 1.5 7.5 6.5 7 7.5  
21 282 Phạm Mai Kiên 6 3 9 6.5 8 8.5  
22 283 Nguyễn Cẩm Linh 6 3 9 9.5 9 8.75  
23 284 Nguyễn Anh Minh 7 2 9 8.5 9 8.5  
24 285 Nguyễn Ngọc Nam 6 1.5 7.5 5 6 7.75  
25 286 Tạ Thu Ngân 7 2.5 9.5 8.5 9 8  
26 287 Phạm Đào Minh Ngọc 6 2.5 8.5 8.5 9 9  
27 288 Đỗ Thái Ngọc 7 2 9 9 9 9  
28 289 Phạm Khánh Ngọc 7 2.5 9.5 8.5 9 7  
29 290 Bùi Ngọc Yến Nhi 7 2.5 9.5 8 9 8.5  
30 291 Peng Bảo Nhi 7 2.5 9.5 9.5 10 8.5  
31 292 Dương Tiến Sang 6 2 8 7.25 8 8.25  
32 293 Huỳnh Phương Thảo 7 2 9 10 10 9.5  
33 294 Nguyễn Phương Thảo 7 2 9 7.5 8 8.5  
34 295 Nguyễn Thị Vân Thảo 7 2 9 9.5 9 10  
35 296 Nguyễn Minh Tiến 7 1 8 7.5 8 9.25  
36 297 Trần Đức Trí 7 2 9 9.5 9 9.5  
37 298 Trần Lương Ngọc Uyên 7 2.5 9.5 8 9 8.5  
38 299 Trần Vũ Tú Uyên 7 2.5 9.5 9 9 10  
39 300 Lương Hạ Vy 7 2.5 9.5 9.5 10 10  
40 301 Vy Hải Vỹ 7 2 9 8.25 9 9  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Diện