Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 1A5 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1428

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 1A5 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM KT lại
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 179 Đặng Tùng Anh 6 2 8 8 8 9.25  
2 180 Đỗ Nhật Quang Anh 8 2 10 9.5 10 9.75  
3 181 Lưu Đức  Anh 7 1.5 8.5 8.5 9 10  
4 182 Phạm Quang Minh Anh 7 1.5 8.5 9.5 9 9.5  
5 183 Trần Thu Quỳnh Anh 7 1.5 8.5 7.5 8 9.5  
6 184 Vũ Ngọc Bích 8 2 10 9.5 10 10  
7 185 Trịnh Ngọc Diệp 8 2 10 9.5 10 8.5  
8 186 Cao Kỳ Duyên 7 2 9 8.5 9 8  
9 187 Nguyễn Hoàng Dương 8 2 10 9.5 10 10  
10 188 Trần Ánh Dương 8 2 10 9.5 10 9.5  
11 189 Tống Xuân Đức 8 2 10 10 10 10  
12 190 Đặng Trần Việt Hoàng 8 2 10 10 10 10  
13 191 Nguyễn Thế Hưng 8 2 10 10 10 9.5  
14 192 Lưu Quốc  Khánh 7 2 9 10 10 9.75  
15 193 Nguyễn Quang Khiêm 7 2 9 10 10 9.75  
16 194 Trần Đức Anh Khoa 8 2 10 9.5 10 10  
17 195 Trần Trung Kiên 6 1 7 8 7 3.75 T:5
18 196 Dương Ngọc Lan 6 2 8 6.5 7 3.25 T: 5
19 197 Lưu Thùy Linh 8 2 10 8.5 9 9  
20 198 Hoàng Gia Minh 8 2 10 9.5 10 10  
21 199 Ngô Tuấn Minh 8 2 10 9.5 10 9  
22 200 Nguyễn Thùy  Ngân 7 2 9 9.5 9 9.75  
23 201 Đàm Phương Thiên Ngọc 7 2 9 9 9 9.5  
24 202 Đào Hồng Ngọc 6 1.5 7.5 7.5 7 5.25  
25 203 Nguyễn Bảo Ngọc 7 2 9 9.5 9 9.25  
26 204 Vũ Bích Ngọc 8 2 10 9 10 10  
27 205 Nguyễn Quốc Phong 7 2 9 8 9 9.75  
28 206 Trần Tiến Phong 8 2 10 9 10 9.5  
29 207 Phạm Mai Phương 7 2 9 9.5 9 6.75  
30 208 Trần Minh Phương 7 2 9 9.5 9 10  
31 209 Nguyễn Vinh Quang 7 2 9 9 9 10  
32 210 Bùi Trúc Quỳnh 8 2 10 9.5 10 10  
33 211 Nguyễn Phương  Thanh 7 2 9 9 9 10  
34 212 Hoàng Thu Thảo 6 1.5 7.5 6.5 7 5  
35 213 Lê Phương  Thảo 8 2 10 9.5 10 10  
36 214 Phạm Ngọc Thùy 7 2 9 9 9 6.5  
37 215 Lê Vũ Hương  Thủy 8 2 10 9.5 10 10  
38 216 Tạ Ngọc Quỳnh Trang 8 2 10 9 9 9.5  
39 217 Hoàng Xuân Trụ 7 2 9 9 9 8.25  
40 218 Nguyễn Ngọc Tuyết 7 2 9 9 9 10  
41 219 Đặng Khánh Vinh 7 2 9 9 9 9.5  
42 220 Nguyễn Thành Vinh 6 2 8 9.5 9 7  
43 221 Nguyễn Lê Hoàng Yến 7 2 9 9 9 10  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Diện