Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 1A4- năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1394

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 1A4 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 133 Hồ Duy Anh 7 2 9 6.5 8 7.5  
2 134 Mai Hoàn Mỹ Anh 7 2 9 9.5 9 8.5  
3 135 Mai Vân Anh 7 2 9 8.5 9 9.75  
4 136 Nguyễn Hà Anh 8 2 10 10 10 8.5  
5 137 Nguyễn Thị Bảo Anh 8 2 10 10 10 10  
6 138 Phạm Hải  Anh 6 2 8 4.5 6 7  
7 139 Phạm Minh Anh 8 2 10 8 9 6.5  
8 140 Trần Thị Phương Anh 8 2 10 8 9 6.25  
9 141 Phạm Thị Thùy Dương 7 2 9 10 10 7.5  
10 142 Phạm Tiến Đạt 8 2 10 10 10 9.5  
11 143 Phạm Bảo Giang 8 2 10 9.5 10 7.25  
12 144 Đào Diễm Hằng 8 2 10 9 10 10  
13 145 Lương Thị Thúy Hằng 7 2 9 9.5 9 10  
14 146 Phan Mạnh Hùng 8 2 10 10 10 10  
15 147 Bùi Trung Hiếu 7 2 9 9 9 .9.5  
16 148 Tống Minh Hiếu 8 2 10 9 9 9.35  
17 149 Lê Thị Huyền 8 2 10 9 10 7.75  
18 150 Vũ Quốc  Khánh 8 2 10 9.5 10 9.25  
19 151 Bùi Anh Khoa 8 2 10 9.5 10 9.75  
20 152 Nguyễn Tự Khôi 8 2 10 10 10 9.5  
21 153 Phạm Đàm Kiên Trung 8 2 10 10 10 10  
22 154 Cao Thị Khánh Linh 8 1.5 9.5 10 10 9  
23 155 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 8 2 10 10 10 9  
24 156 Phạm Phương Linh 8 2 10 10 10 10  
25 157 Trần Khánh Linh 7 2 9 9.5 9 6.25  
26 158 Hoàng Ngọc Minh 7 1.5 8.5 10 9 9.5  
27 159 Mai Hùng Minh 8 2 10 9 9 10  
28 160 Nguyễn Đoàn Trà My 6 2 8 6 7 4.5  
29 161 Nguyễn Huyền My 7 1.5 8.5 10 9 6.75  
30 162 Trần Trí  Nghĩa 7 2 9 7 8 8  
31 163 Bùi Ngọc Lâm Nhi 8 2 10 9.5 10 10  
32 164 Nguyễn Phương Nhi 8 2 10 8.5 9 7  
33 165 Phan Thị Thảo Nhi 7 2 9 9.5 9 6.5  
34 166 Lương Đức Phú Thành 7 2 9 9 9 9.25  
35 167 Nguyễn Thị Phương Thảo 6 1.5 7.5 9 8 6.5  
36 168 Vũ Thị Phương Thảo 7 1.5 8.5 8 8 5.25  
37 169 Cao Nguyễn Ngọc Thiện 8 2 10 9 10 9.25  
38 170 Thái Hoàng Anh Thư 8 2 10 10 10 9.5  
39 171 Vũ Duy Tiến 7 1.5 8.5 9.5 9 8  
40 172 Bùi Huyền Trang 6 1.5 7.5 7.5 8 8.25  
41 173 Trần Thị Minh Trang 8 2 10 9 9 7.75  
42 174 Vũ Minh Trang 8 2 10 8.5 9 9.75  
43 175 Nguyễn Hoàng Tùng 8 2 10 9.5 10 9.75  
44 176 Đặng Thành  Vinh 7 2 9 10 9 9.5  
45 177 Phạm Nguyên 7 2 9 9 9 9.75  
46 178 Nguyễn Yến  Vy 8 2 10 9.5 10 9  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Diện