Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 1A3 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1408

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 1A3 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM KT lại
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 90 Lê Quốc An 8 2 10 8 9 10  
2 91 Đặng Hải Anh 8 2 10 8.5 9 9.5  
3 92 Hoàng Phạm Phương Anh 8 2 10 9.5 9 9.75  
4 93 Nguyễn Lê Anh 6 2 8 9 9 9  
5 94 Nguyễn Minh Hoàng Anh 8 2 10 9 10 10  
6 95 Nguyễn Việt Anh 7 2 9 9.5 9 9  
7 96 Triệu Quỳnh Anh 7 2 9 10 9 9.25  
8 97 Phạm Đức Bình 8 2 10 8.5 9 9.5  
9 98 Ngô An Chi 7 2 9 9.5 9 9.75  
10 99 Nguyễn Ngọc Thùy Chi 7 2 9 10 10 9.25  
11 100 Hồ Tuấn  Dũng 8 2 10 9 9 9.5  
12 101 Nguyễn Lê Dũng 8 2 10 10 10 10  
13 102 Phạm Thị Thùy Dương 7 2 9 9.5 9 9  
14 103 Nguyễn Hữu Đạt 8 2 10 10 10 9.25  
15 104 Quách Gia Hân 6 2 8 9.5 8 6.5  
16 105 Đinh Khánh Hiệp 8 2 10 9.5 10 9  
17 106 Tô Huy Hoàng 6 2 8 9.5 8 8.75  
18 107 Vũ Việt Hoàng 7 2 9 10 10 7  
19 108 Nguyễn Hoàng Huy 7 2 9 10 9 9.25  
20 109 Nguyễn Quang Huy 8 2 10 9.5 10 10  
21 110 Cao Gia Hưng 8 2 10 9.5 10 10  
22 111 Nguyễn Hồ Khánh Hưng 8 2 10 9 10 9  
23 112 Đặng Hoàng Kim 8 2 10 9.5 10 10  
24 113 Hoàng Thùy Lâm 8 2 10 9.5 10 9.5  
25 114 Lê Đặng Khánh Linh 7 2 9 8.5 9 10  
26 115 Nguyễn Hà Linh 8 2 10 10 10 9.5  
27 116 Nguyễn Thùy Linh 7 2 9 9.5 9 10  
28 117 Vũ Thủy Linh 8 2 10 9.5 10 9  
29 118 Hoàng Hải Nam             GDHN
30 119 Ngô Thị Minh Ngọc 8 2 10 10 10 10  
31 120 Vũ Khánh Ngọc 7 2 9 10 9 9.5  
32 121 Lê Phương Nhi 7 1.5 8.5 9.5 9 10  
33 122 Lê Quỳnh Nhi 7 2 9 10 9 10  
34 123 Nguyễn Quỳnh Nhi 7 2 9 8.5 9 8.75  
35 124 Phạm Tuấn Phong 8 2 10 8 9 9  
36 125 Phạm Gia Phú 7 2 9 9.5 9 10  
37 126 Vũ Minh Phương 6 2 8 7 8 8.25  
38 127 Nguyễn Ngọc Thành 8 2 10 9.5 10 10  
39 128 Nguyễn Yến Trang 6 0 6 5.5 5 1 T: 5.25
40 129 Võ Thị Thanh Trúc 8 2 10 10 10 9  
41 130 Bùi Mạnh Trường 8 2 10 9.5 10 9.75  
42 131 Hoàng Bách Tùng 8 2 10 9 10 9.5  
43 132 Nguyễn Hải Yến 7 2 9 9 9 8.5  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Diện