Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 1A2 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1447

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 1A2 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM KT lại
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 46 Bùi Thị Thúy An 7 2 9 8 9 8.25  
2 47 Nguyễn Hồng  Ân 5 0.5 5.5 5.5 6 3.25 T: 5,25
3 48 Lương Tâm Anh 7 2 9 9.5 9 9  
4 49 Nguyễn Ngọc Anh 8 2 10 9 10 10  
5 50 Nguyễn Kiên Cường 7 2 9 9.5 9 9.5  
6 51 Đào Trí  Dũng 7 2 9 8 9 10  
7 52 Nguyễn Tuấn Dũng 5 1 6 7 7 2.75 T: 5,25
8 53 Trương Tấn Dũng 8 2 10 9 9 10  
9 54 Nguyễn Ánh Dương 8 2 10 9.5 10 8.75  
10 55 Hoàng Anh Đức 7 1.5 8.5 7 8 9  
11 56 Nguyễn Minh Đức 8 2 10 9.5 10 9.5  
12 57 Trần Trung Hiếu 6 2 8 8 8 9.5  
13 58 Phạm Đức Huy 6 1.5 7.5 7.5 8 9  
14 59 Đỗ Duy  Khánh 7 1.5 8.5 7.5 8 4.5  
15 60 Nguyễn Hoàng Đức Kiên 8 2 10 8 9 10  
16 61 Trần Bá Kiên 7 2 9 9.5 9 10  
17 62 Vũ Khải Lâm 8 2 10 10 10 9  
18 63 Nguyễn Hải Hà Lan 8 2 10 9.5 10 10  
19 64 Nguyễn Diệp Linh 8 2 10 10 10 8.5  
20 65 Tạ Tùng Linh 8 2 10 10 10 9.5  
21 66 Vũ Ngọc Linh 6 2 8 9 8 4.5  
22 67 Phan Nguyễn Đức Long 7 2 9 9 9 9  
23 68 Trần Hải Long 5 1.5 6.5 6 6 1.75 T: 5,25
24 69 Bùi Gia Minh 7 2 9 9 9 10  
25 70 Bùi Quang Minh 8 2 10 10 10 10  
26 71 Hoàng Bá Hiểu Minh 7 2 9 9 9 4.5  
27 72 Nguyễn Hồng Minh 7 2 9 9 9 9  
28 73 Lê Hoài Nam 7 2 9 8.5 9 9  
29 74 Nguyễn Hà Ngân 7 2 9 9 9 10  
30 75 Trần Văn Phòng 5 2 7 8 8 4.5  
31 76 Lê Tiểu Phúc 8 2 10 9.5 10 8.5  
32 77 Nguyễn Đa Phúc 8 2 10 9.5 10 9.5  
33 78 Nguyễn Hồng  Quang 6 1 7 7 7 0.5 T: 5.5
34 79 Trần Anh Thư 6 2 8 8.5 8 9.5  
35 80 Nguyễn Thanh Thủy 8 2 10 10 10 9.75  
36 81 Đỗ Đức Toàn 7 2 9 7.5 8 7.75  
37 82 Lưu Nguyễn Thùy Trang 8 2 10 9.5 10 10  
38 83 Phạm Thùy Trang 6 2 8 8 8 6.5  
39 84 Vũ Thùy Trang 7 2 9 7.5 8 8.75  
40 85 Nguyễn Kiều Trinh 8 2 10 9.5 10 9.25  
41 86 Nguyễn Đình Trung 8 2 10 8.5 9 9.25  
42 87 Đỗ Thái Vân 8 2 10 9 10 9.5  
43 88 Võ Ngọc Phương Vy 7 2 9 8.5 9 10  
44 89 Vũ Thị Hải Yến 6 1.5 7.5 8.5 8 7.75  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Diện