Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 1A1
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1516

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 1A1 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM KT lại
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 1 Bùi Vũ Hải Anh 8 2 10 9.5 10 9.75  
2 2 Huỳnh Mai Anh 6 2 8 8 8 9.75  
3 3 Nguyễn Kiều Anh 6 1 7 9 8 9.25  
4 4 Trần Thu Quỳnh Anh 7 2 9 9.5 9 10  
5 5 Vũ Kiều Anh 7 2.5 9.5 10 10 9.75  
6 6 Nguyễn Hải Bình 8 2 10 10 10 9  
7 7 Vũ Thị Thanh Bình 8 1.5 9.5 9.5 10 10  
8 8 Trần Mạnh Cường 6 2 8 6.5 7 9  
9 9 Hoàng Ngọc Diệp 7 2 9 8.5 9 9.5  
10 10 Nguyễn Tiến  Dũng 6 2 8 8.5 8 10  
11 11 Nguyễn Việt Dũng 6 2 8 7.5 8 9  
12 12 Nguyễn Hoàng Tiến Đạt 8 2 10 8.5 9 10  
13 13 Chu Hương Giang 7 2 9 8.5 9 10  
14 14 Ngô Huy  Hoàng 8 2 10 9.5 10 10  
15 15 Vũ Đức Minh Hoàng 6 2 8 6 7 9.5  
16 16 Nguyễn Đức Huy 8 2 10 7.5 9 7.25  
17 17 Phạm Thành Huy 8 2 10 9 10 9.5  
18 18 Lê Duy Khánh 7 2 9 8.5 9 5  
19 19 Lê Đức Kiên 6 2 8 8 8 9.75  
20 20 Nguyễn Xuân Kiên 7 2 9 9.5 9 10  
21 21 Lê Tùng Lâm 7 1.5 8.5 8.5 8 8.5  
22 22 Nguyễn Hoàng Hiểu  Linh 7 2 9 9.5 9 9  
23 23 Đỗ Đức  Mạnh 7 2 9 8.5 9 9  
24 24 Nguyễn Lê Minh 5 1.5 6.5 5.5 6 3.25 T: 5
25 25 Phạm Duy Minh 6 2 8 8 8 7.5  
26 26 Bùi Lê Hà My 8 2 10 9.5 10 9.5  
27 27 Ngô Thảo My 8 1.5 9.5 9 9 10  
28 28 Nguyễn Giang Hà My 8 2 10 10 10 7.5  
29 29 Vũ Duy Hoàng Nam 7 2 9 9 9 10  
30 30 Vũ Bích Ngọc 8 2 10 10 10 10  
31 31 Nguyễn Diệp Bảo Nhi 8 2 10 9.5 10 10  
32 32 Nguyễn Tuấn Ninh 8 2 10 10 10 8.75  
33 33 Đỗ Gia Phát 8 2 10 8 9 9.5  
34 34 Bùi Mai Phương 8 2 10 10 10 10  
35 35 Phạm Minh Phương 8 2 10 9.5 10 9.25  
36 36 Trần Mai Phương 8 2 10 10 10 9  
37 37 Đỗ Trung  Thành 7 2 9 9.5 9 10  
38 38 Nguyễn Thanh Thảo 8 2 10 8.5 9 10  
39 39 Đặng Mạnh Tiến 8 2 10 9 9 9.5  
40 40 Nguyễn Bảo Trâm 8 2 10 10 10 10  
41 41 Nguyễn Cẩm 6 2 8 8.5 8 9.25  
42 42 Đoàn Mai Uyên 6 2 8 8 8 9.5  
43 43 Trần Tố Uyên 8 2 10 9 10 8.75  
44 44 Tạ Ngọc Khánh Vân 8 2 10 10 10 10  
45 45 Phạm Đức Vượng 7 2 9 8 9 10  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Diện