Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 5H7 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 27/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 496

STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 13 Ngô Tuấn Anh 3.5 2 5.5 5 5 3.25  
2 16 Nguyễn Duy Anh 3.5 2 5.5 5.5 6 6.25  
3 28 Phạm Thị Minh Anh 4.5 2 6.5 8.5 8 6.5  
4 29 Trần Huyền Anh 5 1.5 6.5 8 7 6  
5 45 Phạm Quỳnh Chi 4.5 2.5 7 8 8 6  
6 58 Phạm Thùy  Dương 4.5 1.5 6 6.5 6 5  
7 60 Lý Hải Đường 4 2.5 6.5 5 6 6.5  
8 65 Bùi Minh Đạt 4 1.5 5.5 5 5 1.5  
9 86 Nguyễn Thị Thu 4.5 2 6.5 7.25 7 10  
10 101 Bùi Phan Thái Hoàng 3.5 1 4.5 6 5 3.5  
11 103 Ngọ Dương Hùng 4.5 3.5 8 7.75 8 8.25  
12 104 Trần Mạnh Hùng 4.5 2 6.5 7.5 7 7  
13 106 Vũ Thế Hưng 4.5 3.5 8 8.75 8 8.5  
14 113 Nguyễn Quang Huy 4.5 2.5 7 6.5 7 7.25  
15 126 Tạ Hoàng Lan 5 2 7 8.5 8 7.75  
16 149 Đoàn Tiến Lộc 5 2.5 7.5 7.25 7 7  
17 150 Hoàng Thành Lộc 4 2 6 4 5 4.25  
18 155 Nguyễn Phương Mai 5 3.5 8.5 9 9 8.5  
19 163 Phạm Ngọc Minh 4 2.5 6.5 5.25 6 3.75  
20 177 Nguyễn Thị Thu Ngân 5 0 5 7.75 6 7  
21 184 Nguyễn Phạm Minh Ngọc 4.5 2.5 7 6.75 7 4.75  
22 185 Nguyễn Thị Bích Ngọc 4 1.5 5.5 8.25 7 6.5  
23 186 Vũ Hoàng Bích Ngọc 4.5 3.5 8 9.5 9 5.5  
24 190 Nguyễn Anh Nhật 5 2.2 7.2 7.75 7 7.75  
25 194 Vũ Quốc Pháp 4 2 6 5 6 8  
26 199 Lê Hoàng Phúc 4 1 5 6.25 6 5  
27 211 Nguyễn Văn Quang 4.5 1 5.5 7.25 6 7.25  
28 215 Đỗ Trúc Quỳnh 5 3 8 8.25 8 6.75  
29 217 Vũ Thu Sang 4.5 2 6.5 7.75 7 4.25  
30 219 Trần Thái Sơn 4.5 2.5 7 5.75 6 8.25  
31 220 Vũ Anh Tài 4.5 2.5 7 3 5 5.5  
32 224 Lê Quang Thành 4.5 3 7.5 3 5 4.5  
33 227 Vũ Ngọc Thành 5 3 8 8.5 8 7.5  
34 229 Lê Vũ Thanh Thảo 5 4.5 9.5 8.5 9 9.25  
35 238 Vũ Thị Minh Thùy 4.5 3.5 8 7.5 8 4.5  
36 267 Nguyễn Hoàng Việt 5 3 8 8.5 8 9.25  
37 268 Trần Quốc Việt 4 3 7 5.5 6 7.5  
38 269 Lương Hiển Vinh 4.5 2 6.5 6 6 7  
39 277 Nguyễn Thị Nhật Vy 4 2.5 6.5 5.25 6 3.75