Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 5H6 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 27/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 461

STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 14 Ngô Xuân Hoàng Anh 4 3.5 7.5 6.5 7 5.75  
2 17 Nguyễn Hùng Anh 4 3.5 7.5 6.5 7 6.25  
3 20 Nguyễn Nhật Anh 4 4.25 8.25 9 9 9.5  
4 25 Phạm Mai Anh 5 3.5 8.5 8.75 9 10  
5 27 Phạm Thị Lan Anh 4.5 2 6.5 7.75 7 5  
6 30 Trần Thị Vân Anh 4.5 3 7.5 8.5 8 5.5  
7 32 Trần Tuấn Anh 4 3.5 7.5 5.25 6 6.25  
8 36 Phạm Thị Ngọc Ánh 4.5 2 6.5 8.25 7 3  
9 38 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 4.5 3.5 8 6.25 7 7.25  
10 43 Lê Thị Kim Chi 4 3 7 7.25 7 9.25  
11 56 Hoàng Thùy Dương 4.5 3 7.5 7.25 7 8.75  
12 57 Phạm Thái Dương 4.5 2 6.5 6.75 7 7  
13 67 Đào Mạnh Đức 5 2 7 8.5 8 10  
14 79 Nguyễn Hương Giang 4.5 3.5 8 6.75 7 8  
15 94 Nguyễn Văn Hiến 4 1.5 5.5 7.75 7 5.75  
16 111 Nguyễn Đức Huy 4 2.5 6.5 5.5 6 3.25  
17 131 Hà Tú Linh 5 4 9 8.25 9 7.25  
18 144 Vũ Thị Ngọc Linh 4.5 2 6.5 8.25 7 8.75  
19 158 Đỗ Tuấn Minh 4.5 4 8.5 6.75 8 6.75  
20 162 Nguyễn Tuấn Minh 4.5 1.5 6 7 7 3.25  
21 167 Nguyễn Hương Trà My 5 3 8 8.25 8 8.25  
22 176 Nguyễn Thành Nam 4.5 2.5 7 7.75 7 8  
23 189 Bùi Minh Nhật 4 1 5 4.5 5 3  
24 202 Nguyễn Học Mai Phương 5 2.5 7.5 8.75 8 6.75  
25 210 Nguyễn Thế Quang 4.5 2.5 7 7.75 7 8  
26 226 Trần Công Thành 5 1.5 6.5 8.25 7 6.25  
27 231 Nguyễn Thị Thu Thảo 5 4 9 8.75 9 9  
28 232 Vũ Phương Thảo 5 4 9 8 9 7  
29 233 Vũ Thanh Thảo 5 4 9 8.75 9 7  
30 241 Bùi Thu  Trang 5 3.5 8.5 7 8 6.5  
31 242 Đoàn Phương Trang 4.5 2.5 7 7.75 7 5.75  
32 243 Hà Thị Minh Trang 4.5 1 5.5 5.25 5 5.75  
33 247 Trần Minh  Trang 4.5 3 7.5 8.75 8 8.25  
34 253 Lưu Quốc  Trung 4.5 3.5 8 5 7 5.25  
35 254 Nguyễn Thành Trung  4.5 4 8.5 6.75 8 9.25  
36 263 Triệu Quốc  Tuyên 4.5 1.5 6 8.25 7 9.5  
37 264 Đào Phương Uyên 5 2 7 9.25 8 10  
38 265 Hoàng Phong  Vân 5 2.5 7.5 7.25 7 7.75