Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 5H3 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 27/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 491

STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 1 Hồ Hiếu Thảo  An 4 4.5 8.5 7.75 8 8  
2 2 Nguyễn Hải  An 4 4.5 8.5 9.25 9 7.75  
3 6 Bùi Phương Anh 4 4 8 9 9 9.25  
4 19 Nguyễn Ngọc Phương  Anh 4 3.5 7.5 8.5 8 9  
5 44 Lương    Chi 4.5 4.5 9 8.75 9 9.25  
6 51 Bùi Tiến  Dũng 4.5 2.5 7 5.75 6 7.25  
7 53 Đoàn Việt  Dũng 4 2.5 6.5 4 5 4.5  
8 59 Trần Phạm Quang  Dương 4.5 4 8.5 7.25 8 9.5  
9 62 Đặng Hà  Duyên 4.5 3 7.5 9.25 8 8.75  
10 64 Phạm Linh  Đan 4.5 3.5 8 9 9 7.25  
11 77 Bùi Thái Gia 4.5 2 6.5 7 7 7.75  
12 82 Phạm Hương  Giang 4.5 4.5 9 8.75 9 9.5  
13 95 Nguyễn Thanh  Hiền 4 3 7 7.5 7 7.75  
14 102 Đỗ Huy  Hoàng 4 1.5 5.5 7 6 7  
15 105 Vũ Đức  Hùng 4.5 1.5 6 8.5 7 5.5  
16 107 Vũ Việt  Hưng 4.5 2.5 7 7 7 7.5  
17 109 Nguyễn Thị Mai Hương 5 3 8 8 8 4.75  
18 110 Đặng Quang  Huy 4.5 2.5 7 7 7 5  
19 121 Phạm Huy  Khánh 4.5 1.5 6 5 6 8  
20 124 Trần Mạnh Kiên 5 3 8 7.25 8 7.25  
21 128 Bùi Bích Linh 4.5 2.5 7 8.75 8 7  
22 129 Đinh Hiểu  Linh 4 2.5 6.5 8.25 7 7  
23 134 Lê Khánh  Linh 4.5 2.5 7 7.5 7 4.75  
24 142 Trần Thùy  Linh 4 1.5 5.5 6.5 6 3.75  
25 152 Phạm Bảo Long 5 3 8 7.5 8 7.25  
26 154 Nguyễn Công  Luận 4.5 3 7.5 8.5 8 4.25  
27 168 Phạm Thị Ngọc  My 5 3.5 8.5 8.75 9 4.5  
28 172 Đỗ Đức Nam 5 1 6 8 7 8.25  
29 197 Bùi Quốc  Phú 4.5 3.5 8 4.75 6 6.25  
30 201 Bùi Vũ  Phương 4.5 2.5 7 7.25 7 7.25  
31 203 Nguyễn Ngân Phương 4.5 3 7.5 8.25 8 6.5  
32 209 Nguyễn Đình Minh  Quang 5 3 8 7.75 8 9  
33 221 Vũ Minh  Tân 4.5 3.5 8 5.75 7 7  
34 225 Nguyễn Duy  Thành 5 2 7 5 6 6.75  
35 228 Vũ Tuấn Thành 5 1 6 7.5 7 7.25  
36 240 Nguyễn Đức Toàn 5 3.5 8.5 8.25 8 7.25  
37 246 Phạm  Thùy  Trang 5 1 6 9.25 8 6  
38 248 Trần Thùy  Trang 4.5 2.5 7 8.25 8 3.25  
39 259 Đỗ Minh Tuấn 5 3.5 8.5 9 9 8.5  
40 260 Phạm Mạnh  Tuấn 4.5 3.5 8 8.25 8 4.5  
41 275 Nguyễn Diệu Vy 5 3 8 7.75 8 4  
42 278 Trần Hạnh Vy 5 3 8 9.25 9 8.75