Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 4D1 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 27/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 502

STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 1 Đặng Lê Tuấn Anh 4.5 3 7.5 8.75 8 8  
2 2 Hoàng Ngọc Anh 4 2.75 6.75 3.75 5 4  
3 3 Lê Đức Anh 4 3.5 7.5 2.75 5 0.5  
4 4 Nguyễn Ngọc Anh 4 4 8 5.75 7 7.75  
5 5 Vũ Ngọc Bảo 5 4.75 9.75 7.25 9 8.75  
6 6 Đoàn Tiến Dũng 5 4.5 9.5 8.5 9 9.5  
7 7 Lương Ngọc Dũng 4 4 8 8 8 9.5  
8 8 Trần Hoàng Dũng 4 3 7 3 5 6.25  
9 9 Phạm Tiến Đạt 5 4 9 9 9 9.5  
10 10 Lê Anh Đức 5 5 10 8 9 9.75  
11 11 Phạm Trung  Hiếu 4.5 4 8.5 6 7 8.75  
12 12 Trần Bá Hoàn 5 3 8 6.5 7 7  
13 13 Hoàng Quang Huy 4 3 7 6.5 7 7.25  
14 14 Phạm Xuân Huy 4 3 7 3.5 5 5.25  
15 15 Trần Quang Huy 4 2.75 6.75 5.75 6 6  
16 16 Phạm Duy Khánh 4 3.5 7.5 7.5 8 7.5  
17 17 Bùi Trung Kiên 5 3.5 8.5 8.25 8 6.25  
18 18 Vũ Doãn Tuấn Kiệt 4.5 4.5 9 7.75 8 6.75  
19 19 Bùi Kiến Linh 5 3.5 8.5 8.75 9 6.25  
20 20 Phan Ngọc  Linh 5 4.75 9.75 8.75 9 9.75  
21 21 Vũ Tống Khánh  Linh 4.5 4.5 9 7.25 8 7  
22 22 Nguyễn Hải Long 5 3.5 8.5 9 9 6  
23 23 Dương Đại Nghĩa 4.5 2 6.5 6.25 6 7.5  
24 24 Nguyễn Gia  Phát 4 4 8 7.25 8 5  
25 25 Trần Hà Phương 4 4.25 8.25 5.5 7 5  
26 26 Nguyễn Thị Bích Phượng 5 3.75 8.75 9.75 9 9  
27 27 Đoàn Thế  Quý 4.5 2.75 7.25 5.25 6 7  
28 28 Trịnh Lam Sa 4.5 5 9.5 7 8 7  
29 29 Tôn Đức Tài 4.5 3.75 8.25 7.75 8 9  
30 30 Đỗ Đức Thắng 5 5 10 8.75 9 8  
31 31 Vũ Thị Phương Thảo 4.5 4.5 9 8.75 9 6.5  
32 32 Nguyễn Phương Thùy 5 5 10 9.25 10 8.5  
33 33 Hoàng Anh Tuấn 4.5 4.75 9.25 8.75 9 8  
34 34 Trần Bùi Sơn Tùng 4 4 8 3.25 6 1  
35 35 Nguyễn Minh  Trang 4.5 4 8.5 6.25 7 5  
36 36 Trần Thị Thùy Trang 5 3.5 8.5 7 8 6  
37 37 Đặng Trần Việt 4.5 4.5 9 7 8 7.5