Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 3C8 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 27/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 522

STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 284 Nguyễn Ngọc Bình An 5 3 8 9 9 6.5  
2 285 Bùi Ngọc  Anh 4.5 2.5 7 6.5 7 8.5  
3 286 Nguyễn Hà Trang Anh 5 3 8 8 8 9  
4 287 Nguyễn Quỳnh Anh 5 2 7 6.25 7 2.75  
5 288 Nguyễn Thị Ngọc Anh 5 3 8 8.5 8 7.75  
6 289 Nguyễn Nhật Bách 4.5 0.5 5 6 6 6.25  
7 290 Phạm Trọng Bách 4.5 2 6.5 7 7 9.5  
8 291 Nguyễn Vương Bình 4.5 3 7.5 8.5 8 7.5  
9 292 Đoàn Thị Khánh Chi 5 3 8 9.25 9 9.5  
10 293 Lê Quỳnh Chi 5 3 8 9 9 7  
11 294 Nguyễn Kim Chi 4.5 4 8.5 8.5 9 8.25  
12 295 Nguyễn Ngọc  Diệp 4.5 2.5 7 8.5 8 7  
13 296 Đinh Phương Diệp 5 4 9 8 9 8  
14 297 Võ Hồng  Duy 5 3 8 8.5 8 9  
15 298 Bùi Hữu Anh Đức 5 3 8 8 8 7.25  
16 299 Phạm Hoài Đức 5 1.5 6.5 8.5 8 8.25  
17 300 Nguyễn Ngân Giang 5 3 8 9 9 7.5  
18 301 Hoàng Mạnh Hùng 5 4 9 7.25 8 7.5  
19 302 Phạm Quang Hưng 5 4 9 9 9 6.5  
20 303 Bùi Mai Hương 6 4 10 8 9 9.75  
21 304 Đoàn Nguyệt Hương 6 3 9 8.5 9 8.75  
22 305 Lương Gia Huy 5.5 3 8.5 9 9 10  
23 306 Nguyễn Minh Huy 5 3 8 7 8 9  
24 307 Vũ Khánh Linh 5.5 4 9.5 9 9 8  
25 308 Lê Đặng Huyền Mai 6 3 9 9.5 9 7.5  
26 309 Phạm Trần Hoàng Mai 4.5 2.5 7 7.5 7 4.5  
27 310 Phạm Phú Minh 4.5 1.5 6 7 7 9.5  
28 311 Vũ Ngọc Hà My 6 3 9 8.5 9 7  
29 312 Vũ Thị Huyền My 6 3 9 9 9 5.75  
30 313 Nguyễn Hải Nam 4.5 1.5 6 5.5 6 6  
31 314 Phạm Trọng Nghĩa 5 3 8 8.5 8 8.5  
32 315 Nguyễn Đức Nhân 6 4 10 8 9 9  
33 316 Đặng Quỳnh Phương 6 4 10 8.5 9 7.75  
34 317 Đoàn Anh Quân 5.5 2.5 8 8 8 5.75  
35 318 Tạ Sang Sang 6 3 9 8.5 9 7  
36 319 Phạm Phương Thảo 6 4 10 9.5 10 9.5  
37 320 Vũ Phương Trang 5.5 4 9.5 9.5 10 9.25  
38 321 Nguyễn Ngọc Tú Uyên 6 3.5 9.5 9.75 10 8.75  
39 322 Đặng Hoàng Đan  Vy 5 2 7 9 8 3.75  
40 323 Nguyễn Thị Hải  Yến 6 2.5 8.5 9.75 9 7