Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra học kì II môn Khoa học - LSĐL - Lớp 5H4 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 16/05/2014 | 12:00 | Lượt xem: 508

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

KHOA HỌC

LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ

1

Nguyễn Quỳnh

Anh

9

10

 

2

Phạm Trần Thảo

Anh

9

10

 

3

Phạm Ngọc

Ánh

10

10

 

4

Hoàng Việt

Ánh

 

 

 

5

Nguyễn Thị Mai

Chi

9

10

 

6

Phạm Mạnh

Cường

9

9

 

7

Nguyễn Trường

Giang

9

10

 

8

Ng Thị Ngọc

Giang

9

10

 

9

Hoàng Thị Mỹ

Hạnh

9

8.5

 

10

Bùi Bích

Hoa

10

10

 

11

Trần Quỳnh

Hương

9

10

 

12

Nguyễn Quang

Huy

9

9

 

13

Nguyễn Khánh

Huyền

9

9

 

14

Nguyễn Ngọc

Khoa

9

9

 

15

Hoàng Trung

Kiên

10

10

 

16

Trần Mai

Linh

10

10

 

17

Trần Huyền Diệu

Linh

9

9

 

18

Nguyễn Ngọc

Mai

9

9

 

19

Bùi Đức

Mạnh(A)

9

9

 

20

Bùi Đức

Mạnh(B)

8

8

 

21

Phạm Gia

Minh

8

7

 

22

Phạm Anh

Minh

9

10

 

23

Trần Phương

Nam

8

8

 

24

Phùng Phạm Hải

Nam

9

9

 

25

Phạm Bá

Nam

8

7

 

26

Lê Ngọc Thu

Ngân

9

10

 

27

Nguyễn Thị Ánh

Ngọc

9

9

 

28

Vũ Phương 

Thảo

9

9

 

29

Nguyễn Thị Minh

Thúy

9

10

 

30

Ng. Thị Thanh

Trúc

9

9

 

31

Nguyễn Đình

Tuấn

8

7

 

32

Nguyễn Thị Thùy

Vân

9

9

 

33

Lưu Hoàng

Việt

8

8

 

34

Ngô Thế

Vinh

8

8

 

35

Nguyễn Thị Hoài

Xuân

9

10