Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra học kì II môn Khoa học - LSĐL - Lớp 5H2 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 16/05/2014 | 12:00 | Lượt xem: 520

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

KHOA HỌC

LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ

1

Lê Thị Thùy

An

9

9.5

 

2

Nguyễn Đức

Anh

10

9.5

 

3

Nguyễn Hoàng

Anh

7

8

 

4

Phạm Đặng Huy

Anh

8.5

8

 

5

Vũ Thị Kim

Anh

10

9

 

6

Đỗ Thị Ngọc 

Anh

7

8

 

7

Đỗ Trịnh Mai

Anh

9

8

 

8

Lê Thị Phương

Anh

9

9.5

 

9

Trần Quang

Anh

9

8

 

10

Trần Mậu

Công

9

9

 

11

Lương Thị Bình

Dương

10

9.5

 

12

Đồng Khánh

Dương

10

9

 

13

Vũ Thị Quỳnh

Giang

9

7.5

 

14

Bùi Xuân

Hiệp

10

9

 

15

Trịnh Quang

Hùng

9

8

 

16

Phạm Việt

Hùng

8

8.5

 

17

Lê Gia

Huy

10

9

 

18

Lâm

10

9

 

19

Phạm Thị Thùy

Linh

9

9

 

20

Nguyễn Khánh

Linh

9.5

9

 

21

Phạm Tuấn

Minh

9

9

 

22

Phạm Hải

Nam

9

8.5

 

23

Nguyễn Thị Hoàng

Ngân

10

9

 

24

Trần Bảo

Ngọc

10

9.5

 

25

Nguyễn Thị Bảo

Ngọc

9

9

 

26

Nguyễn Hoàng Bảo

Ngọc

10

9

 

27

Chu Cầm

Ninh

7

7

 

28

Đỗ Thành 

Phát

10

9.5

 

29

Vy Hoàng

Phi

9

9.5

 

30

Đào Hoàng

Phúc

9

9

 

31

Trịnh Tuấn

Phương

10

9

 

32

Ngô Đức 

Thắng

9

9

 

33

Nghiêm Phương

Thảo

10

9

 

34

Lê Phương

Thu

10

9

 

35

Phạm Thị

Thư

10

9

 

36

Phạm Ngọc

Thủy

7

6

 

37

Đào Trần Quang

Vỹ

7

8