Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra giữa kì II - Lớp 5H4 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 31/03/2014 | 12:00 | Lượt xem: 445

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đọc tiếng

Đọc hiểu

Đọc

Viết

TV

1 Phạm Trần Thảo Anh 5 5 10 8.5 9 9.5  
2 Nguyễn Quỳnh Anh 4 4 8 8.5 8 8.5  
3 Phạm Ngọc Ánh 5 5 10 9 9 9  
4 Hoàng Việt Ánh 4 4.5 8.5 7 8 8  
5 Nguyễn Thị Mai Chi 5 5 10 9 9 9  
6 Phạm Mạnh Cường 4.5 5 9.5 8.75 9 9  
7 Nguyễn Trường Giang 4.5 5 9.5 9 9 9  
8 Ng Thị Ngọc Giang 5 5 10 9.25 10 9  
9 Hoàng Thị Mỹ Hạnh 4 4.5 8.5 8.5 8 9  
10 Bùi Bích Hoa 5 5 10 9 9 9.5  
11 Trần Quỳnh Hương 5 5 10 9 9 9.5  
12 Nguyễn Quang Huy 5 4.5 9.5 9 9 9  
13 Nguyễn Khánh Huyền 5 4.5 9.5 8.25 9 8.5  
14 Nguyễn Ngọc Khoa 5 5 10 8.5 9 8.5  
15 Hoàng Trung Kiên 5 5 10 9 9 9  
16 Trần Mai Linh 5 5 10 9 9 9  
17 Trần Huyền Diệu Linh 4 4 8 8.5 8 8  
18 Nguyễn Ngọc Mai 5 4.5 9.5 9 9 9  
19 Bùi Đức Mạnh(A) 5 4.5 9.5 9 9 9  
20 Bùi Đức Mạnh(B) 4 4.5 8.5 6.5 7 7  
21 Phạm Gia Minh 4 4 8 3.5 6 6  
22 Phạm Anh Minh 5 4.5 9.5 8.5 9 8.5  
23 Trần Phương Nam 4.5 4.5 9 7 8 8.5  
24 Phùng Phạm Hải Nam 4.5 5 9.5 9 9 9  
25 Phạm Bá Nam 4 4.5 8.5 7 8 6  
26 Lê Ngọc Thu Ngân 5 4.5 9.5 8 9 9  
27 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 4 4.5 8.5 8.5 8 8  
28 Vũ Phương  Thảo 4.5 5 9.5 8.5 9 9  
29 Nguyễn Thị Minh Thúy 4.5 4.5 9 9 9 8.5  
30 Ng. Thị Thanh Trúc 5 5 10 9 9 9  
31 Nguyễn Đình Tuấn 4 4.5 8.5 7.5 8 8.5  
32 Nguyễn Thị Thùy Vân 4 4.5 8.5 8 8 8.5  
33 Lưu Hoàng Việt 4.5 4 8.5 7 7 7.5  
34 Ngô Thế Vinh 4 4 8 4.5 6 5.5  
35 Nguyễn Thị Hoài Xuân 5 5 10 9.25 10 8.75