Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 5H8 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 03/10/2013 | 12:00 | Lượt xem: 587

STT

SBD

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 29 Nguyễn Thị Minh Anh 5 3 8 7 8 8  
2 30 Phạm Thị Mai Anh 4.5 5 9.5 7.75 9 8.25  
3 62 Trần Anh Đức 5 5 10 8.25 9 8.75  
4 67 Vũ Hoàng Dũng 4.5 4 8.5 6 7 8.25  
5 73 Phạm Thùy Dương 5 5 10 7.5 9 8  
6 75 Nguyễn Tiến Duy 5 4 9 8.25 9 8.5  
7 85 Phạm Khánh Giang 4.5 4 8.5 5.5 7 7  
8 88 Nguyễn Thái 4.5 2.5 7 6.5 6.75 9.25  
9 98 Đào Bá Đức Hiếu 4 3 7 5.5 6 8  
10 101 Lê Thu  Hoài 4.5 3.5 8 8 8 9  
11 105 Nguyễn Hồ Mạnh Hùng 4.5 3 7.5 8 8 7.5  
12 106 Nguyễn Phi Hùng 4.5 3 7.5 9 8 9.5  
13 107 Trần Việt Hùng 4.5 3.5 8 7 8 9.25  
14 118 Phạm Mai Hương 5 2 7 8.5 8 9.5  
15 125 Nguyễn Công Huy 5 3 8 7 8 5.5  
16 131 Nguyễn Trần Khánh 4.5 4 8.5 2.5 6 3  
17 137 Nguyễn Phúc Lâm 5 2.5 7.5 7 7 8.5  
18 150 Đặng Thị Mai Linh 5 3.5 8.5 8.5 9 7.25  
19 151 Nguyễn Thùy Linh 4.5 3 7.5 8.5 8 8  
20 152 Nguyễn Việt Phương Linh 4.5 2 6.5 5.5 6 10  
21 153 Vũ Thị Huyền Linh 4.5 3.5 8 8 8 7  
22 160 Nguyễn Hoàng Long 5 2.5 7.5 9 8 9  
23 180 Nguyễn Đại Minh 5 4.5 9.5 8.5 9 9  
24 181 Nguyễn Quang Minh 4 3.5 7.5 3.5 6 6.75  
25 188 Nguyễn Thành Nam 4.5 3 7.5 7.5 8 9.5  
26 209 Nguyễn Diệu Ngọc 5 4.5 9.5 7.5 9 9  
27 210 Nguyễn Thị Hoài Ngọc 4.5 2.5 7 6 7 8.5  
28 211 Phạm Minh Ngọc 5 4 9 7.75 8 8.5  
29 231 Nguyễn Hà Phương 4.5 3 7.5 8 8 9  
30 254 Lê Thị Kim Thu 5 3.5 8.5 8 8 5.25  
31 263 Nguyễn Hữu Tiến 4.5 3.5 8 6.75 7 7  
32 264 Phạm Minh Tiến 5 4 9 6.75 8 8  
33 271 Nguyễn Hoàng Việt Triều 4 3 7 4 6 5  
34 296 Phan Thị Ngọc Yến 5 5 10 8 9 7.25