Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 5H5 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 03/10/2013 | 12:00 | Lượt xem: 568

STT

SBD

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 31 Lê Trung Anh 4.5 4 8.5 7.25 8 8.25  
2 32 Nguyễn Đức Anh 4.5 2 6.5 7.25 7 9.25  
3 33 Nguyễn Quỳnh Anh 4.5 2 6.5 6.25 6 6.25  
4 34 Nguyễn Thị Trâm Anh 5 5 10 8 9 8.5  
5 35 Phan Tuấn Anh 4.5 4.5 9 5 7 7  
6 36 Phạm Hải Nam  Anh 5 4.5 9.5 6.5 8 8.75  
7 50 Lê Khánh Chi 5 2.5 7.5 6 7 7.25  
8 59 Nguyễn Thành Đạt 4.5 3 7.5 4 6 4.5  
9 89 Ngô Khánh 4.5 3.5 8 8 8 9.5  
10 126 Đinh Quang Huy 4 2 6 6 6 8.25  
11 128 Đào Ngọc Huyền 4 4.5 8.5 7 8 10  
12 138 Nguyễn Phúc Lâm 4.5 2.5 7 7 7 8.75  
13 154 Giang Thị Huyền Linh 5 4 9 9 9 9.25  
14 155 Phạm Thị Khánh Linh 4.5 3 7.5 7.5 8 6  
15 156 Trương Khánh Linh 5 2 7 5 6 8  
16 161 Hồ Hải Long 4.5 3.5 8 6.5 7 8.75  
17 189 Nguyễn Duy Nam 4.5 3.5 8 8.5 8 9  
18 212 Lê Thanh Ngọc 5 4.5 9.5 8.5 9 8  
19 215 Nguyễn Dĩ Nguyên 4.5 4 8.5 8.25 8 7  
20 218 Tô Hoàng Xuân Nhi 4.5 4 8.5 5.5 7 8.25  
21 220 Hoàng Thị Phương Oanh 5 4.5 9.5 7.5 9 9.5  
22 223 Vũ Kỳ Phong 5 2.5 7.5 8.5 8 8.75  
23 224 Tạ Ngọc Phú 4.5 3 7.5 5.5 7 8.75  
24 227 Trần Hồng Phúc 5 3.5 8.5 8.5 9 8.25  
25 232 Vũ Mai  Phương 5 5 10 5 8 9.5  
26 233 Nguyễn Thị Mai Phương(A) 5 5 10 9 10 10  
27 234 Nguyễn Thị Mai Phương(B) 5 3 8 8 8 9.25  
28 239 Vũ Ngọc Sơn 4.5 3.5 8 6.75 7 7.5  
29 240 Nguyễn Văn Thái 5 2.5 7.5 7.75 8 7.75  
30 241 Phạm Hoàng Duy  Thái 4 3 7 7 7 6.25  
31 261 Nguyễn Thu Thủy 4.5 3.5 8 6.75 7 7.5  
32 270 Nguyễn Thùy Trang 4.5 2 6.5 5.5 6 7  
33 273 Nguyễn Quốc Trung 5 3.5 8.5 6.5 8 9.75  
34 275 Phạm Minh Tuấn 4 4 8 6 7 8.5  
35 284 Mai Hồng Vân 5 4 9 6 8 9.25  
36 292 Hoàng Xuân Vương 5 4 9 7 8 6.5  
37 293 Nguyễn Thịnh Vượng 5 4 9 5.75 7 7