Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 5H1 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 03/10/2013 | 12:00 | Lượt xem: 439

STT

SBD

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 3 Đỗ Ngọc Anh 5 4 9 9 9 8.5  
2 4 Đỗ Trung Anh 4 3 7 6 7 8.75  
3 5 Ngô Thị Minh Anh 4.5 2 6.5 6 6 5.75  
4 6 Nguyễn Diễm Quỳnh Anh 5 4 9 8.5 9 8.5  
5 7 Nguyễn Hoàng Anh 4 2 6 6.5 6 5.25  
6 39 Nguyễn Minh Anh  4.5 3 7.5 6 7 7.25  
7 43 Nguyễn Minh Châu 5 3 8 7 8 8.25  
8 44 Nguyễn Phúc Tô Châu 4.5 2.5 7 8 8 6.25  
9 54 Trần Lê Hải Đăng 4 4 8 6 7 6.5  
10 60 Trương Hùng Minh Đức 4.5 3 7.5 6.5 7 7.75  
11 63 Đinh Hữu  Dũng 4.5 4.5 9 9.25 9 7.5  
12 68 Phạm Thùy Dương 5 3.5 8.5 8.5 9 9.5  
13 74 Phạm Khánh Duy 5 4 9 8.25 9 9.5  
14 94 Đoàn Trung Hiếu 4.5 4.5 9 6 8 8  
15 108 Bùi Quốc Hưng 5 2.5 7.5 8.5 8 8  
16 109 Lê Phúc Hưng 4.5 4.5 9 4 7 3.5  
17 110 Mạc Đình Thái Hưng 5 2 7 5.75 6 6.5  
18 113 Trương Thị Mai  Hương 4.5 2 6.5 8.5 8 9.75  
19 129 Nguyễn Gia Khánh 4.5 2 6.5 6.5 7 7.5  
20 135 Quách Tuấn  Kiệt 5 3.5 8.5 9 9 7.75  
21 157 Đoàn Ngọc  Long 5 3 8 6 7 9.25  
22 171 Vũ Ngọc Hà Minh 4.5 4 8.5 6.5 7 8.25  
23 182 Vũ Trà My 5 3 8 7.75 8 6.75  
24 190 Tống Trang Ngân 4.5 2 6.5 8.75 8 9.5  
25 216 Hoàng Hải Nhi 5 2.5 7.5 7 7 9.5  
26 225 Đỗ Kim Phúc 4.5 3.5 8 6.5 7 8  
27 235 Trần Minh Quân 5 3 8 8.5 8 7.25  
28 243 Phạm Đức Thành 5 3.5 8.5 7.75 8 7  
29 248 Nguyễn Trung Thành  5 2 7 6 7 7  
30 252 Nguyễn Phúc Thịnh 5 3.5 8.5 5.5 7 8  
31 265 Phạm Minh Tiến  4.5 3 7.5 4.5 6 8.75  
32 266 Mai Thanh Trà 4.5 4 8.5 6.75 8 6.5  
33 267 Nguyễn Thị Thùy Trang 5 4.5 9.5 8.5 9 9  
34 276 Nguyễn Sơn Tùng 5 3.5 8.5 6.5 8 9.5  
35 277 Trần Minh Tùng 4.5 2 6.5 5.5 6 7  
36 286 Cao Hàn Việt 5 5 10 7.5 9 9.5