Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 3C7 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 03/10/2013 | 12:00 | Lượt xem: 428

STT

SBD

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 235 Nguyễn Đình Tuấn Anh 6 3 9 9 9 9.5  
2 236 Nguyễn Doãn Hoài Anh 6 4 10 10 10 10  
3 237 Nguyễn Đức  Anh 6 3 9 7 8 7.5  
4 238 Nguyễn Quỳnh  Anh 6 2 8 9 8 10  
5 239 Nguyễn Vũ Bảo Anh 6 3 9 7.5 8 9.5  
6 240 Phạm Châu Anh 6 1.5 7.5 8 8 8.25  
7 241 Trương Thanh  Bình 5.5 3 8.5 8.5 8 9  
8 242 Hoàng Hải Châu 6 3.5 9.5 8 9 8  
9 243 Đỗ Anh  Duy 6 3.5 9.5 8 9 8.25  
10 244 Phạm Đức  Duy 6 3.5 9.5 9.5 9 6.5  
11 245 Nguyễn Thùy Dương 6 3 9 9.5 9 9.5  
12 246 Nguyễn Trần Thùy Dương 6 2.5 8.5 9 9 10  
13 247 Trần Thùy  Dương 6 2.5 8.5 9 9 7.5  
14 248 Vũ Bạch Thùy Dương 5.5 3.5 9 8.75 9 7  
15 249 Đỗ Khắc  Đạt 6 4 10 9 9 9.5  
16 250 Nguyễn Anh Đức 6 3.5 9.5 8 8 9  
17 251 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao 6 2.5 8.5 9 9 8.5  
18 252 Mai Hoàng Xuân Hải 6 1.5 7.5 7.5 7 8.5  
19 253 Trần Thanh Hằng 5.5 3 8.5 7.5 8 9  
20 254 Trịnh Minh Hằng 6 3 9 7.5 8 8  
21 255 Phạm Thanh  Hiền 6 3 9 10 9 9  
22 256 Bùi Xuân  Hiếu 6 3.5 9.5 9 9 9.5  
23 257 Phạm Minh Hoàng 6 3.5 9.5 9 9 10  
24 258 Hoàng Quang Huy 6 2 8 9.5 9 8  
25 259 Nguyễn Nhật Huy 6 2.5 8.5 8.5 8 10  
26 260 Lê Minh Huyền 6 3.5 9.5 8.5 9 9  
27 261 Nguyễn Đức  Kiên 6 2.5 8.5 8.75 8 10  
28 262 Nguyễn Gia  Kiên 6 0 6 8 7 9.5  
29 263 Đỗ Thị Phương Liên 6 3.5 9.5 10 10 9.5  
30 264 Phạm Nguyễn Thùy Linh 6 1 7 7.5 7 6.5  
31 265 Phạm Vũ Thùy Linh 6 2 8 8.5 8 9  
32 266 Trần Khánh  Long 5.5 2.5 8 7.5 8 8.5  
33 267 Đỗ Trung Tuấn  Minh 6 2.5 8.5 6 7 9.5  
34 268 Nguyễn Đức Minh 6 3 9 9.5 9 10  
35 269 Lê Phương  Nam 6 1.5 7.5 8 8 10  
36 270 Phạm Thu  Ngân 6 2 8 9 8 9.5  
37 271 Trương Trọng  Nhân 5.5 3.5 9 5.5 7 8.5  
38 272 Phạm Gia  Phú 6 2.5 8.5 8 8 10  
39 273 Trần Thu Trang 6 3 9 10 10 10  
40 274 Mai Ánh Tuyết 6 3.5 9.5 10 10 10