Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 3C3 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 03/10/2013 | 12:00 | Lượt xem: 451

STT

SBD

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 83 Bùi Hùng  Anh 5.5 4 9.5 8.5 9 10  
2 84 Đỗ Duy  Anh 5 2 7 5 6 8  
3 85 Phan Thanh Hiếu  Anh 6 3 9 5.5 7 9.25  
4 86 Nguyễn Thị Ngọc Cầm 6 3.5 9.5 8 9 9.5  
5 87 Hoàng Thị Khánh  Chi 6 2.5 8.5 9 9 9.5  
6 88 Nguyễn Hà Chi 5.5 3 8.5 9 9 9.5  
7 89 Phạm Ngọc Tiến Dũng 5 3 8 4.5 6 9.5  
8 90 Hoàng Tiến  Đạt 6 3.5 9.5 8.5 9 10  
9 91 Nguyễn Thành Đạt 6 3 9 7 8 10  
10 92 Phạm Thị Thu 6 2.5 8.5 9 9 8  
11 93 Phạm Minh  Hiếu 5 2.5 7.5 7.5 7 10  
12 94 Vũ Minh  Hiếu 5.5 2.5 8 5 7 9  
13 95 Đoàn Việt Hiếu 6 4 10 8.5 9 9.5  
14 96 Vương Hùng 5.5 3 8.5 8 8 9.5  
15 97 Đặng Hoàng  Huy 6 2.5 8.5 9 9 9  
16 98 Vũ Thanh  Hương 6 2.5 8.5 9.5 9 9.5  
17 99 Hoàng Trần Thảo Linh 6 4 10 8.5 9 9.5  
18 100 Tạ Khánh  Linh 5.5 3.5 9 4.5 7 9  
19 101 Vũ Nhật  Linh 6 2.5 8.5 10 9 10  
20 102 Nguyễn Đức  Mạnh 5 3.5 8.5 7.5 8 8  
21 103 Nguyễn Quang  Minh 5 3 8 9.5 9 10  
22 104 Nguyễn Vũ Hải Nam 5.5 1.5 7 5 6 9  
23 105 Nguyễn Ngọc  Nghĩa 5.5 1.5 7 6.5 7 10  
24 106 Nguyễn Thị Bích Ngọc 5 1 6 5 5 7.25  
25 107 Phạm Thanh  Nhàn 6 1 7 9.5 8 10  
26 108 Nguyễn Trần Uyển Nhi 5.5 2.5 8 8.5 8 10  
27 109 Phạm Gia Phong 5.5 3.5 9 9 9 10  
28 110 Thái Anh  Quân 6 3 9 9 9 10  
29 111 Phạm Nhật  Quang 5 3 8 7.5 8 10  
30 112 Nguyễn Hồng Sơn 5.5 3 8.5 9 9 8.5  
31 113 Phạm Thị Thanh  Thanh 5.5 1 6.5 7 7 9.5  
32 114 Lê Phương  Thảo 6 1 7 8 7 8.5  
33 115 Phạm Quang Thịnh 5 4 9 7 8 10  
34 116 Lê Đinh Hoài Thương 5.5 0.5 6 7 7 8  
35 117 Nguyễn Thị Bích Thủy 5 0.5 5.5 4 5 5  
36 118 Đào Thị Thu Trang 5.5 3.5 9 6.5 7 8.5