Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 2B5 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 02/10/2013 | 12:00 | Lượt xem: 504

STT

SBD

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 169 An Quốc Anh 6 0.5 6.5 7 7 7.5  
2 170 Dương Thị Ngọc Anh 6 1.5 7.5 7 7 7.75  
3 171 Lê Hà Anh 6.5 2 8.5 7 8 9  
4 172 Nguyễn Quỳnh Anh 6 1.5 7.5 7.5 7 9  
5 173 Nguyễn Tùng  Anh 6.5 1.5 8 7.5 8 8.5  
6 174 Nguyễn Hoàng  Bách 6 2 8 6 7 8.75  
7 175 Phạm Hoàng Bách 6 2 8 8 8 8.75  
8 176 Ngô Thị Kim Chi 6 0.5 6.5 8 7 9.25  
9 177 Vũ Hoàng Khánh Duy 7 1.5 8.5 8.5 9 9.75  
10 178 Đặng Minh Đại 6 0.5 6.5 5 6 8.75  
11 179 Nguyễn Tiến Đạt 7 0.5 7.5 9.5 9 9  
12 180 Nguyễn Hoàng  Hải 6.5 1.5 8 9.5 9 8.25  
13 181 Phạm Hoàn Hảo 7 2 9 9.5 9 9.25  
14 182 Đặng Thị Thảo  Hiền 6.5 3 9.5 9.5 9 8.5  
15 183 Đào Văn Trọng Hiệp 7 2.5 9.5 9 9 9.5  
16 184 Nguyễn Đức Hiếu 6.5 1 7.5 4 5 5.75  
17 185 Nguyễn Phú Hiếu 7 1.5 8.5 8.5 9 8.5  
18 186 Phạm Đức Hiếu 6.5 1.5 8 9.5 9 9.25  
19 187 Hoàng Quốc Huy 6.5 2 8.5 6 7 2.5  
20 188 Vũ Hoàng Vân Khánh 7 2 9 10 9 9.25  
21 189 Nguyễn Anh Khoa 7 2.5 9.5 9.5 9 9.5  
22 190 Lê Khánh Linh 6.5 0.5 7 7.5 7 8.5  
23 191 Nguyễn Phương Linh 7 2 9 8 9 9  
24 192 Vũ Hoàng Linh 6.5 1.5 8 7 7 8.5  
25 193 Vũ Trần Diệu Linh 6 0.5 6.5 7 7 9.5  
26 194 Nguyễn Quang Mạnh 6.5 1 7.5 6 7 9.5  
27 195 Lưu Huệ Minh 7 1.5 8.5 7.5 8 9.5  
28 196 Phạm Quang Minh 7 0.5 7.5 6 7 7.75  
29 197 Phạm Tuấn Minh 6.5 1.5 8 8.5 8 8.5  
30 198 Phan Phương Minh 7 2.5 9.5 9.5 9 10  
31 199 Lưu Bảo Ngân 7 2 9 6 7 6.75  
32 200 Phùng Tuyết Nhi 7 1.5 8.5 9.5 9 10  
33 201 Bùi Thị Trang Nhung 6 1.5 7.5 6.5 7 9.75  
34 202 Phạm Đức Thái Sơn 5.5 0 5.5 6 6 7.5  
35 203 Nguyễn Thanh Thư 6 2 8 7 7 10  
36 204 Ng.Hương Quỳnh Trang 6.5 2 8.5 9.5 9 10  
37 205 Nguyễn Thị Thùy Trang 7 2.5 9.5 10 10 9  
38 206 Đào Nguyễn Giang Tuệ 6 0.5 6.5 3 5 9  
39 207 Cao Thanh Tùng 6.5 1 7.5 9.5 9 9.25  
40 208 Trần Mai  Uyên 7 1.5 8.5 9.5 9 10  
41 209 Tống Thục Văn 6.5 0 6.5 6 7 9.25  
42 210 Phạm Quốc Việt 4 0 4 3 4 9.25