Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 2B4 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 02/10/2013 | 12:00 | Lượt xem: 575

STT

SBD

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 128 Nguyễn Đức Anh 7 2.5 9.5 7 8 8  
2 129 Nguyễn Vân Anh 6 3 9 9 9 8.5  
3 130 Lê Phương  Anh 6.5 1.5 8 9.5 8 9.25  
4 131 Phạm Minh Gia Bảo 6 1 7 7.5 7 8.25  
5 132 Nguyễn Phương Chi 7 2.5 9.5 7.5 8 9  
6 133 Nguyễn Đình Duy 6 0.5 6.5 6.5 7 9.5  
7 134 Đỗ Quang Dương 6.5 2.5 9 9.5 9 9  
8 135 Bùi Hải Đăng 6 2 8 7 7 9.25  
9 136 Đoàn Trường Giang 6 2 8 8.5 8 9.25  
10 137 Nguyễn Ngọc Hiền 6.5 3 9.5 10 9 10  
11 138 Nguyễn Văn  Hiếu 6 3 9 7.5 8 10  
12 139 Trần Hoàng Trung Hiếu 6 3 9 6 8 8.75  
13 140 Trịnh Mai Hoa 6.5 2.5 9 7 8 8.5  
14 141 Vũ Đức Huy Hoàng 6.5 1 7.5 7 7 8.5  
15 142 Phạm Nguyễn Hoàng 7 1.5 8.5 8 8 8.5  
16 143 Nguyễn Huy Khánh 6 1 7 8.5 8 8  
17 144 Nguyễn Phương Linh 7 1 8 9.5 9 10  
18 145 Nguyễn Khánh Linh 6.5 1.5 8 3 6 7.5  
19 146 Phạm Thùy Linh 7 1 8 8 8 8.25  
20 147 Nguyễn Phương Linh 7 1.5 8.5 9 9 9.75  
21 148 Lưu Ng Phương Linh 6.5 3 9.5 8.5 9 10  
22 149 Nguyễn Hoàng Long 6 1.5 7.5 3 5 5.5  
23 150 Lê Quang Minh 7 1.5 8.5 9.5 9 10  
24 151 Nguyễn Hà My 6.5 1.5 8 8 8 9  
25 152 Lê Huyền My 7 3 10 9 9 9.75  
26 153 Phạm Hoàng Nam 6 0.5 6.5 7 7 9  
27 154 Vũ Thị Thu Ngân 6.5 1.5 8 4.5 6 7.5  
28 155 Võ Đình Nhi 7 2 9 9 9 10  
29 156 Đặng Đình Phúc 7 2 9 7 8 9.25  
30 157 Nguyễn Hà Phương 6 1 7 7.5 7 9.5  
31 158 Vũ Thanh Phương 7 2.5 9.5 9 9 10  
32 159 Lê Anh Quân 6 2.5 8.5 5.5 7 10  
33 160 Lê Nguyễn Mạnh Quân 7 0.5 7.5 9 8 9  
34 161 Đỗ Trung Thành 6 1 7 7.5 7 9  
35 162 Nguyễn Tiến Thành 5.5 2 7.5 4 6 8.25  
36 163 Lê Đức Trọng 5.5 1.5 7 6 7 8.25  
37 164 Đỗ Thị Thu Uyên 6 1.5 7.5 9 8 10  
38 165 Phạm Khánh Văn 6 2 8 9.5 8 7.5  
39 166 Nguyễn Đức Vinh 6 1 7 7 7 8.25  
40 167 Trần Gia Vinh 6 0.5 6.5 9 7 9.25  
41 168 Trần Khánh Vy 6.5 2 8.5 9 8 9.25