Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả KSCL đầu năm - Lớp 5H6
Ngày đăng 08/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 527

STT

Họ và tên

Điểm

Ghi chú

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 Lê Thục Anh 5.5 3 8.5 8.5 9 7  
2 Lê Thị Quỳnh Anh 5.5 2.5 8 6 7 7  
3 Lưu Mai Anh 6 3.5 9.5 6.5 8 7  
4 Nguyễn Nhung Anh 6 3.5 9.5 8.5 9 7.75  
5 Phạm Ngọc Anh 5.5 3.5 9 7 8 8.75  
6 Vũ Hà Mỹ Anh 5.5 3 8.5 7 7 5  
7 Nguyễn Hải Bình 4.5 2 6.5 7 7 3.5  
8 Trịnh Ngọc Cương 5.5 3.5 9 8 8 4.75  
9 Nguyễn Hương Dung 5 2.5 7.5 8.5 8 8.5  
10 Phùng Tuấn Dũng 5.5 2.5 8 8.5 8 8  
11 Nguyễn Đức Hải Đăng 5.5 3.5 9 8.5 9 6.75  
12 Hoàng Phú Đức 6 2.5 8.5 8.25 8 9.75  
13 Trần Anh Đức 5.5 3.5 9 6.25 7 8.75  
14 Nguyễn Hà Giang 6 3.5 9.5 7 8 6.5  
15 Bùi Vũ Bảo Hân 5.5 2.5 8 8.5 8 8  
16 Nguyễn Thanh 5 4 9 7.5 8 6.5  
17 Nguyễn Thu 6 4 10 6.5 8 6.75  
18 Nguyễn Quốc Hải 5 2 7 5.5 6 6.5  
19 Vũ Thu Hạnh 6 3 9 9 9 10  
20 Triệu Quốc Hưng 4.5 2.5 7 6.5 7 6  
21 Nguyễn Khoa Việt Hoàng 6 3.5 9.5 7.5 8 4.5  
22 Nguyễn Văn Hoàng 5.75 2.5 8.25 7.5 8 3  
23 Trần Thiện Quang Huy 4.5 2.5 7 6.5 7 4.5  
24 Dương Thị Thùy Linh 6 4 10 8 9 7.25  
25 Đồng Thị Phương Mai 5.5 3 8.5 7.5 8 6  
26 Trịnh Ngọc Mai 6 3.5 9.5 7.5 8 8  
27 Trịnh Thị Tuyết Mai 6 3 9 8.5 9 8  
28 Trần Công Minh 4.5 2 6.5 7 7 4.25  
29 Nguyễn Lan Nhi 6 3.5 9.5 9 9 5.5  
30 Trịnh Phương Nhung 5.5 4 9.5 8.5 9 6.25  
31 Trịnh Thị Trang Nhung 5 2.5 7.5 8 8 5.75  
32 Nguyễn Văn Ninh 6 3.5 9.5 7 8 7  
33 Vũ Tùng Ninh 5 2.5 7.5 8 8 7  
34 Nguyễn Thị Thảo Quyên 6 3 9 9 9 10  
35 Lưu Tiến Thành 5 3.5 8.5 6 7 7  
36 Khoa Thị Phương Thảo 5 3 8 8 8 7.75  
37 Lê Thị Mai Thương 6 3.5 9.5 8.5 9 10  
38 Vũ Đức Toàn 5 4 9 8 8 7.75  
39 Phạm Lợi Trinh 5.5 3 8.5 9.5 9 7.75  
40 Đồng Quang Vinh 5 3.5 8.5 7 7 6  
41 Đỗ Trịnh Vinh 4.5 3 7.5 7.5 8 7.25