Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra KSCT đầu năm - Lớp 5H1
Ngày đăng 08/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 663

STT

Họ và tên

Điểm

Ghi chú

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 Nguyễn Khắc Hoàng Anh 4.5 3 7.5 6.5 7 5.5  
2 Lê Quỳnh Anh 6 2.5 8.5 8 8 6  
3 Vũ Ngọc Quỳnh Anh 6 3 9 8 8 7.25  
4 Vũ Ánh Dương 5 2.5 7.5 5.5 6 4.5  
5 Phạm Tiến Đạt 5.5 3 8.5 5.5 7 4  
6 Nguyễn Minh Đức 5 2.5 7.5 6.5 7 5.5  
7 Phạm Thu  Hằng 5.5 2 7.5 8.5 8 6.25  
8 Trần Thu Hiền 5.5 2.5 8 8.5 8 3.5  
9 Đỗ Quang Hiển 5.75 2.5 8.25 7 7 7  
10 Phạm Bá Hiếu 5.5 2.5 8 8 8 5  
11 Phạm Huy Hoàng 5.5 3.5 9 6.5 7 7.5  
12 Đỗ Minh Hùng 5 3 8 7.75 8 5.5  
13 Lê Lan Hương 5.5 3 8.5 7.5 8 7  
14 Vũ Thị Vân Hương 5 2.5 7.5 8.25 8 5  
15 Nguyễn Thị Thu Hương 5.5 3.5 9 8 8 4.5  
16 Phạm Văn Huy 5 2.5 7.5 7.75 8 6  
17 Uông Quốc Huy 4 2 6 7.5 7 4  
18 Hoàng Thái Linh 5 3.5 8.5 7.5 8 7.5  
19 Phan Vũ Ngọc Mai 6 3 9 8 8 8  
20 Bùi Mạnh Nam 5 2.5 7.5 6.5 7 5.75  
21 Lê Hải Nam 5.5 3.5 9 8.5 9 7.25  
22 Nguyễn Hải Nam 4 3.5 7.5 6.75 7 2.5  
23 Nguyễn Trọng Nghĩa 4 3.5 7.5 5.5 6 4.75  
24 Nguyễn Kim Oanh 4 2.5 6.5 6.5 6 7  
25 Bùi Duy Phương 5 3.5 8.5 7.5 8 5  
26 Nguyễn Hà Phương 5 3.5 8.5 8 8 7  
27 Vũ Hoài  Phương 5 2.5 7.5 7.5 8 7  
28 Nguyễn Hà Quyên 6 3.5 9.5 8 8 10  
29 Nguyễn Duy Thảo 5 2 7 6.5 6 7.5  
30 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 6 2.5 8.5 8.5 9 7.75  
31 Nguyễn Minh Thúy 6 3 9 8.5 9 7.5  
32 An Anh Trang 6 2.5 8.5 9 9 8  
33 Nguyễn Vân  Trang 5 3 8 8 8 7  
34 Nguyễn Vũ Huyền Trang 4.5 2.5 7 7 7 3.5  
35 Giang Thành Trung 4.5 2.5 7 7 7 7  
36 Nguyễn Quang Vinh 4.5 3 7.5 8 8 7.5  
37 Phạm Phú Vinh 4.5 2.5 7 6.5 7 7.75