Trang chủ

Kết quả học tập

Kết Quả Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm - Năm Học 2010-2011 - Lớp 4D5
Ngày đăng 24/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 596

STT

HỌ VÀ TÊN

Kết quả kiểm tra

Tiếng Việt

Toán

      1         

Nghiêm Phương

An

7

7

      2         

Tăng Minh

Anh

7

8

      3         

Nguyễn Thị Mai

Chi

8

7

      4         

Trương Ngọc Linh

Chi

8

9

      5         

Phạm Tiến

Dũng

7

7

      6         

Nguyễn Ngọc Thùy

Dương

7

9

      7         

Lê Thành

Đạt

7

6

      8         

Lê Trọng

Đức

8

9

      9         

Vũ Mạnh

Đức

7

9

   10         

Vũ Minh

Đức

7

10

   11         

Đỗ Thu

9

10

   12         

Lê Trần Thái

7

9

   13         

Trần Thị Minh

Hiền

7

10

   14         

Đỗ Quang

Hiển

7

7

   15         

Lương Văn Minh

Hiếu

7

9

   16         

Nguyễn Phương

Hoa

8

10

   17         

Bùi Trung

Hoàng

8

10

   18         

Phạm Văn

Huy

7

6

   19         

Mai Ngọc

Hương

8

9

   20         

Nguyễn Vũ

Kiên

7

9

   21         

Nguyễn Hoài

Khang

6

9

   22         

Nguyễn Văn

Lân

7

9

   23         

Đào Thị Thùy

Linh

9

10

   24         

Trương Phương

Linh

8

7

   25         

Vũ Hương

Linh

7

9

   26         

Nguyễn Hải

Long

7

8

   27         

Đỗ Nguyễn Ánh

Minh

8

9

   28         

Vũ Quang

Minh

7

9

   29         

Đặng Vân

Nhung

7

9

   30         

Lưu Đình Tuấn

Nghĩa

6

7

   31         

Nguyễn Thị Hải

Phương

7

7

   32         

Phạm Mai

Phương

8

9

   33         

Trần Minh

Sơn

7

8

   34         

Đỗ Công

Thành

7

9

   35         

Nguyễn Thu

Thảo

7

6

   36         

Phạm Phương

Thảo

8

9

   37         

Trần Phương

Thảo

8

10

   38         

Vũ Phương

Thảo

7

9

   39         

Nguyễn Hùng

Thắng

8

9

   40         

Lưu Văn

Tùng

8

10

   41         

Nguyễn Mạnh

Trường

7

8

   42         

Trần Yến

Vy

7

9

   43         

Nguyễn Hồng

Yến

8

10