Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm - Lớp 3C8
Ngày đăng 28/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 458

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

 

KẾT QUẢ KIỂM TRA KSCL ĐẦU NĂM 

LỚP 3C8 - NĂM HỌC 2011 - 2012

 

STT

Họ và tên

Điểm

Ghi chú

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 Nguyễn Thị Minh Anh 5 2 7 8 8 8  
2 Phạm Thị Mai Anh 4 3 7 8 8 9.5  
3 Vũ Hoàng Dũng 6 2.5 8.5 8 8 9  
4 Nguyễn Tiến Duy 5 1 6 8 7 9.5  
5 Phạm Thùy Dương 6 2.5 8.5 8 8 8  
6 Trần Anh Đức 6 2.5 8.5 7 7 10  
7 Phạm Khánh Giang 6 2 8 7 7 9.5  
8 Nguyễn Thái 6 2.5 8.5 8.5 9 9  
9 Đào Bá Đức Hiếu 5 3 8 8 8 8  
10 Lê Thu  Hoài 5 3 8 9 9 10  
11 Nguyễn Hồ Mạnh Hùng 4 0.5 4.5 5 5 9  
12 Nguyễn Phi Hùng 5 3 8 8.5 9 9.25  
13 Trần Việt Hùng 5 3 8 7 7 8  
14 Nguyễn Công Huy 5 3 8 6.5 7 7.75  
15 Phạm Mai Hương 6 2.5 8.5 9 9 9.5  
16 Đỗ Xuân Khải 5 3 8 7.5 8 9  
17 Nguyễn Phúc Lâm 5 2.5 7.5 6.5 7 9  
18 Đặng Mai Linh 5 2.5 7.5 8.5 8 8.5  
19 Nguyễn Khánh  Linh 6 3 9 8 8 9  
20 Nguyễn Thùy Linh 5 3 8 6.5 7 8.5  
21 Nguyễn Việt Phương Linh 6 2.5 8.5 8 8 9  
22 Vũ Thị Huyền Linh 6 2.5 8.5 8.5 9 7.5  
23 Nguyễn Hoàng Long 6 2.5 8.5 9 9 9.5  
24 Cao Xuân  Minh 4 3 7 7.75 8 9.5  
25 Nguyễn Đại Minh 5 3 8 8.75 9 9.5  
26 Nguyễn Quang Minh 5 2 7 6.5 7 8  
27 Nguyễn Thành Nam 6 3 9 8 8 10  
28 Nguyễn Diệu Ngọc 6 2 8 8 8 9  
29 Nguyễn Thị Hoài Ngọc 5 2.5 7.5 8 8 8.75  
30 Phạm Minh Ngọc 5 3 8 9 9 8.5  
31 Nguyễn Hà Phương 5 2.5 7.5 8.5 8 9  
32 Lê Thị Kim Thu 5 1 6 7 7 8.25  
33 Nguyễn Hữu Tiến 5 2.5 7.5 6 6 7.5  
34 Phạm Minh Tiến 6 1.5 7.5 6.5 7 8.5  
35 Nguyễn Hoàng Việt Triều 3 3 6 6.5 6 8.25  
36 Phan Thị Ngọc Yến 6 1.5 7.5 8.25 8 9.5