Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm - Lớp 3C7
Ngày đăng 28/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 676

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

 

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ KIỂM TRA KSCL ĐẦU NĂM 

LỚP 3C7 - NĂM HỌC 2011 - 2012

 

STT

Họ và tên

Điểm

Ghi chú

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 Nguyễn Trọng An 5 3 8 8 8 9.5  
2 Vũ Vân  Anh 6 3 9 9 9 9.5  
3 Nguyễn Hoàng Anh 6 2.5 8.5 8 8 9  
4 Nhữ Mai Anh 5 3 8 8 8 9.5  
5 Nguyễn Minh Anh  6 3 9 8.5 9 10  
9 Vũ Minh Dũng 5 3 8 9 9 9  
10 Vũ Tiến  Dũng 6 2.5 8.5 9 9 9.5  
11 Phạm Quý Dương 6 1.5 7.5 7.75 8 8.5  
6 Đặng Văn Tiến Đạt 5 3 8 8.5 9 8.75  
7 Vũ Minh Đạt 6 2.5 8.5 9 9 9  
8 Nguyễn Việt Đức 5 0.5 5.5 6 6 9.5  
12 Nguyễn Thị Hương Giang 5.5 3 8.5 8.5 9 10  
13 Hoàng Quốc Huy 5.5 3 8.5 7.5 8 8.5  
14 Lê Quang Huy 5.5 3 8.5 8 8 9  
15 Nguyễn Nhật Huy 6 3 9 8.5 9 9.5  
16 Nguyễn Thị Trúc Linh 5.5 2.5 8 8.75 9 9.5  
17 Bùi Nguyễn Linh 5 3 8 6.5 7 9.5  
18 Trần Thùy Linh 6 3 9 9 9 9  
19 Nguyễn Hải Long 6 3 9 7.5 8 9.5  
20 Nguyễn Ngọc Mai 6 2.5 8.5 9 9 9  
21 Đỗ Hoàng Minh 6 3 9 8.5 9 9.5  
22 Vũ Hoàng Nhật Minh 5 3 8 9 9 10  
23 Lê Thị Mai  Ngân 6 3 9 9 9 8  
24 Vũ Đỗ Phương Ngân 6 2.5 8.5 9 9 8.5  
25 Lê Quang Nghĩa 6 2.5 8.5 8.5 9 10  
26 Nguyễn Công Nghĩa 6 3 9 8.5 9 9.5  
27 Nguyễn Trí Nghĩa 6 3 9 9 9 9  
28 Bùi Thị Minh Ngọc 6 3 9 9 9 10  
29 Trần Hải Ngọc 6 3 9 8.5 9 10  
30 Bùi Thảo Nguyên 6 3 9 9 9 9.5  
31 Phạm Thị Minh Phương 6 2 8 8.5 9 10  
32 Vũ Minh Phương 6 3 9 8.5 9 9.5  
33 Lê Đức Thành 6 2.5 8.5 8.5 9 9.5  
34 Phạm Tiến Thành 6 2.5 8.5 8 8 9.5  
35 Phan Anh Thư 6 3 9 8.5 9 10  
36 Đỗ Cao Thuận 6 3 9 9 9 9.5  
37 Cao Sơn Tùng 6 3 9 8.5 9 9.5  
38 Đào Sơn Tùng 5.5 2.5 8 8.5 8 10  
39 Nguyễn Sơn  Tùng 6 3 9 8.5 9 9  
40 Lương Đức Phú  Vinh 6 3 9 9 9 9  
41 Trương Quang Vinh 5.5 2.5 8 8.25 8 8.75