Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm - Lớp 3C5
Ngày đăng 08/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 498

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

 

KẾT QUẢ KIỂM TRA KSCL ĐẦU NĂM 

LỚP 3C5 - NĂM HỌC 2011 - 2012

 

STT

Họ và tên

Điểm

Ghi chú

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 Lê Trung Anh 5 2.5 7.5 8.25 8 8.75  
2 Nguyễn Đức Anh 5 2 7 7.5 8 9  
3 Nguyễn Quỳnh Anh 5 1.5 6.5 8 8 7.75  
4 Nguyễn Thị Trâm Anh 6 3 9 9 9 9.5  
5 Phan Tuấn Anh 4.5 2 6.5 7 7 9  
6 Phạm Hải Nam  Anh 6 2 8 8 8 10  
7 Lê Khánh Chi 5 3 8 8 8 10  
8 Nguyễn Thành Đạt 4.5 3 7.5 8.5 8 10  
9 Ngô Khánh 6 2 8 8 8 9.5  
10 Đinh Quang Huy              
11 Đào Ngọc Huyền 5 3 8 7.5 8 8  
12 Nguyễn Phúc Lâm 5 2.5 7.5 8 8 9.5  
13 Giang Thị Huyền Linh 5 3 8 8 8 9  
14 Phạm Thị Khánh Linh 5 3 8 9 9 7.5  
15 Trương Khánh Linh 6 3 9 8.5 9 8  
16 Hồ Hải Long 5 3 8 8.5 9 8.5  
17 Nguyễn Duy Nam 5.5 2.5 8 9 9 10  
18 Tô Hoàng Xuân Nhi 5 2.5 7.5 7.75 8 8  
19 Lê Thanh Ngọc 6 2.5 8.5 8.5 9 8.5  
20 Nguyễn Dĩ Nguyên 5.5 2 7.5 9 8 10  
21 Hoàng Thị Phương Oanh 6 2.5 8.5 9 9 10  
22 Vũ Kỳ Phong 6 3 9 8.5 9 9.5  
23 Tạ Ngọc Phú 4.5 2.5 7 8.5 8 7.75  
24 Nguyễn Thị Mai Phương(A) 6 3 9 9 9 10  
25 Nguyễn Thị Mai Phương(B) 6 2.5 8.5 9 9 8  
26 Vũ Mai  Phương 5 2 7 8 8 9  
27 Vũ Ngọc Sơn 5 2 7 7 7 9  
28 Phạm Minh Tuấn 4.5 3 7.5 8 8 9.5  
29 Nguyễn Văn Thái 5.5 2.5 8 8 8 8.5  
30 Phạm Duy Thái 4.5 1.5 6 7.5 7 6.75  
31 Nguyễn Thu Thủy 6 3 9 8 8 8.5  
32 Nguyễn Thùy Trang 5 2 7 8 8 9.5  
33 Nguyễn Quốc Trung 6 2.5 8.5 8.5 9 10  
34 Mai Hồng Vân 6 3 9 8 8 9  
35 Hoàng Xuân Vương 6 3 9 8.5 9 8  
36 Nguyễn Thịnh Vượng 5 2.5 7.5 7 7 9