Trang chủ

Kết quả học tập

Kết Quả Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm - Năm Học 2010-2011 - Lớp 3C3
Ngày đăng 24/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 441

STT

HỌ VÀ TÊN

Kết quả kiểm tra

Tiếng Việt

Toán

      1         

Đỗ Đức

Anh

7

9

      2         

Dương Việt

Anh

7

8

      3         

Ngô Phương

Anh

8

10

      4         

Nguyễn Phương

Anh

6

8

      5         

Trần Phương

Anh

4

6

      6         

Lê Hoàng Ngọc

Bích

7

10

      7         

Đoàn Như

Duy

6

8

      8         

Bùi Khánh

Duy

4

9

      9         

Triệu Đình

Duy

8

9

   10         

Đỗ Lê

Giang

9

9

   11         

Nguyễn Thị

Giang

5

7

   12         

Đinh Thị Thúy

Hiền

7

9

   13         

Mang Đức

Hiệp

8

10

   14         

Lê Minh

Hiếu

6

8

   15         

Nguyễn

Hoàng

7

8

   16         

Trần Huy

Hoàng

7

9

   17         

Hà Thanh

Huyền

6

8

   18         

Hoàng Mạnh

Kiên

8

8

   19         

Nguyễn Đức

Lộc

7

9

   20         

Nguyễn Hồng

Liên

6

9

   21         

Bùi Đức

Long

7

10

   22         

Nguyễn

Long

8

8

   23         

Đào Sương

Mai

5

8

   24         

Đỗ Hải

Minh

8

8

   25         

Vũ Nhật

Minh

4

8

   26         

Bùi Giang

Nam

6

8

   27         

Trương Hải

Nam

5

8

   28         

Nguyên

5

9

   29         

Đỗ Trang

Nhung

7

7

   30         

Phạm Trang

Nhung

7

9

   31         

Nguyễn

Phương

8

7

   32         

Bùi Thúy

Quỳnh

8

9

   33         

Ngô Ngọc

Tân

5

9

   34         

Dương Đức

Tài

8

10

   35         

Vũ Hoài

Thương

4

8

   36         

Trần Phương

Thảo

4

8

   37         

Nguyễn

Trang

7

9

   38         

Nguyễn

Trường

7

8

   39         

Vũ Anh

Tuấn

5

8

   40         

Trần Tố

Uyên

8

10