Trang chủ

Kết quả học tập

Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm 2011 - 2012 - Lớp 2B1
Ngày đăng 28/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 449

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ KIỂM TRA KSCL ĐẦU NĂM 

LỚP 2B1 - NĂM HỌC 2011 - 2012

STT

Họ và tên

Điểm

Ghi chú

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1  Đào Đức Anh 6.5 3 9.5 8 8 9  
2 Đỗ Phương  Anh 6 3 9 8 8 9.7  
3 Bùi Đức Hồng Anh 7 3 10 9 9 10  
4 Lê Quỳnh  Anh 7 3 10 10 10 9.8  
5 Nguyễn Ngọc  Anh 7 2.5 9.5 9 9 9  
6 Trần Quốc Anh 6 3 9 7 8 9.25  
7 Võ Đức  Anh 7 4 11 9 10 8.6  
8 Trịnh Hoàng  Diệp 7 3 10 9.5 10 9  
9 Bùi Trần Tuấn  Dũng 6.5 3 9.5 9 9 9  
10 Bùi Hữu  Đức 6.5 3 9.5 8 8 9.5  
11 Tạ Trung  Đức 6.5 2 8.5 10 9 8.5  
12 Trần Phương Tiến  Đức 6 3 9 10 10 9.5  
13 Nguyễn Ngọc 7 3 10 9.5 10 10  
14 Nguyễn Thị Hồng  Hạnh 6.5 3 9.5 10 10 8.5  
15 Nguyễn Thanh Hòa 7 3 10 10 10 9  
16 Trần Khánh  Huyền 6 4 10 6 8 9  
17 Phạm Trung  Kiên 5.5 3 8.5 9.5 9 10  
18 Đồng Khánh  Linh 6 3 9 9.5 9 8  
19 Đoàn Hồng Khánh  Linh 6.5 3 9.5 9 9 8.5  
20 Phạm Tố Linh 6.5 3 9.5 9 9 8.5  
21 Phạm Trần Phương  Linh 7 2 9 7 8 9.25  
22 Bùi Tuấn Minh 6.5 3 9.5 9 9 9  
23 Trần Hà  My 7 3 10 9 9 10  
24 Vũ Thị Trà  My 7 3 10 10 10 9  
25 Trần Thùy Trang  Nhi 7 3 10 10 10 9  
26 Nguyễn Ngọc Hà Phương 6 3 9 9 9 10  
27 Nguyễn Thị Quỳnh  Phương 7 3 10 9 9 9.5  
28 Lê Công  Phú 6 3 9 8 8 9.3  
29 Nguyễn Hồng  Phong 5.5 3 8.5 7 8 9  
30 Trần Minh  Sơn 7 3 10 9 9 10  
31 Dương Anh  Thư 6 3 9 9 9 9  
32 Hà Thị Thanh  Thảo 6 3 9 10 10 9  
33 Nguyễn Huy  Thắng 6 4 10 8 9 8  
34 Hà Thị Thanh  Thủy 5.5 3 8.5 8 8 9  
35 Nguyễn Anh  6 3 9 7 8 8.8  
36 Hoàng Anh Tuấn 6 3 9 9 9 10  
37 Đào Quỳnh  Trang 7 3 10 9 9 9.25  
38 Hoàng Hà  Trang 7 2 9 9 9 8  
39 Phan Linh  Trang 7 3 10 10 10 9.3  
40 Nguyễn Đức  Trí 7 3 10 9 9 10  
41 Phạm Thu Hải  Yến 7 3 10 9.5 10 10