Trang chủ

Kết quả học tập

Kết Quả Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm - Năm học 2010-2011 - Lớp 2B4
Ngày đăng 24/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 536

STT

HỌ VÀ TÊN

Kết quả kiểm tra

Tiếng Việt

Toán

      1         

Nguyễn Quỳnh

Anh

8

9

      2         

Phạm Trần Thảo

Anh

9

10

      3         

Hoàng Việt

Ánh

6

7

      4         

Phạm Ngọc

Ánh

9

9

      5         

Phạm Mạnh

Cường

9

8

      6         

Nguyễn Thị Mai

Chi

8

10

      7         

Nguyễn Thị Ngọc

Giang

9

10

      8         

Nguyễn Trường

Giang

8

8

      9         

Hoàng Thị Mỹ

Hạnh

8

5

   10         

Bùi Bích

Hoa

9

9

   11         

Nguyễn Quang

Huy

8

10

   12         

Nguyễn Khánh

Huyền

8

8

   13         

Trần Quỳnh

Hương

9

8

   14         

Nguyễn Ngọc

Khoa

9

9

   15         

Hoàng Trung

Kiên

8

9

   16         

Trần Huyền Diệu

Linh

7

8

   17         

Trần Mai

Linh

9

9

   18         

Nguyễn Ngọc

Mai

9

9

   19         

Bùi Đức

Mạnh(A)

9

9

   20         

Bùi Đức

Mạnh(B)

8

8

   21         

Phạm Anh

Minh

8

10

   22         

Phạm Gia

Minh

4

7

   23         

Phạm Bá

Nam

6

6

   24         

Phùng Phạm Hải

Nam

8

10

   25         

TrầnPhương

Nam

7

8

   26         

Lê Ngọc Thu

Ngân

9

8

   27         

Nguyễn Thị Ánh

Ngọc

8

8

   28         

Vũ Phương

Thảo

8

9

   29         

Nguyễn Thị Minh

Thúy

8

8

   30         

Nguyễn Thị Thanh

Trúc

8

8

   31         

Nguyễn Đình

Tuấn

6

6

   32         

Phạm Thị Hồng

Vân

8

8

   33         

Lương Đức Phú

Vinh

9

10

   34         

Ngô Thế

Vinh

6

9

   35         

Lưu Hoàng

Việt

7

7

   36         

Nguyễn Thị Hoài

Xuân

9

7