Trang chủ

Kết quả học tập

Kết Quả Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm - Năm Học 2010-2011 - Lớp 2B1
Ngày đăng 24/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 564

STT

HỌ VÀ TÊN

Kết quả kiểm tra

Tiếng Việt

Toán

      1         

Đỗ Ngọc

Anh

9

10

      2         

Đỗ Trung

Anh

8

9

      3         

Nguyễn Hoàng

Anh

9

9

      4         

Nguyễn Diễm Quỳnh

Anh

8

9

      5         

Nguyễn Minh

Anh (A)

8

9

      6         

Nguyễn Minh

Anh (B)

10

10

      7         

Ngô Thị Minh

Anh

7

9

      8         

Nguyễn Thị Phương

Anh

9

9

      9         

Nguyễn Minh

Châu

9

9

   10         

Nguyễn Phúc Tô

Châu

8

10

   11         

Trần Thủy

Châu

9

9

   12         

Phạm Khánh

Duy

8

10

   13         

Đinh Hữu

Dũng

6

9

   14         

Phạm Thùy

Dương

8

7

   15         

Trần Lê Hải

Đăng

8

10

   16         

Trương Hùng Minh

Đức

5

9

   17         

Nguyễn Trường

Giang

8

10

   18         

Đoàn Trung

Hiếu

9

9

   19         

Bùi Quốc

Hưng

9

2

   20         

Lê Phúc

Hưng

8

9

   21         

Mạc Đình Thái

Hưng

8

9

   22         

Trương Thị Mai

Hương

8

9

   23         

Quách Tuấn

Kiệt

9

9

   24         

Nguyễn Gia

Khánh

3

9

   25         

Vũ Ngọc Hà

Minh

9

6

   26         

Hoàng Hải

Nhi

7

9

   27         

Vũ Trà

My

9

9

   28         

Phan Thu

Ngân

10

10

   29         

Tống Trang

Ngân

8

7

   30         

Đỗ Kim

Phúc

8

10

   31         

Trần Minh

Quân

9

9

   32         

Phạm Minh

Tiến

8

9

   33         

Trần Minh

Tùng

8

9

   34         

Nguyễn Sơn

Tùng

6

9

   35         

Phạm Đức

Thành

8

9

   36         

Nguyễn Trung

Thành

7

9

   37         

Mai Thanh

Trà

8

9

   38         

Nguyễn Thị Thùy

Trang

9

10

   39         

Cao Hoàn

Việt

8

9