Trang chủ

Hồ sơ học sinh

Lớp 4D3 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 01/10/2012 | 12:00 | Lượt xem: 548

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỢT 1

ĐỢT 2

THỊ LỰC

Chiều cao

Cân nặng

Chiều cao

Cân nặng

      1        

Đặng Thảo

Anh

126

23.5

10

10

 

      2        

Nguyễn Đức

Anh

122

25.5

9

9

 

      3        

Nguyễn Thị Phương

Anh

111

18.5

10

10

 

      4        

Nguyễn Việt

Anh

119

24

10

10

 

      5        

Phạm Lê Hồng

Ân

117

23.5

10

10

 

      6        

Nguyễn Thiên

Bảo

119

25

10

10

 

      7        

Nguyễn Ngọc Hải

Châu

113

22

8

8

 

      8        

Trần Minh

Châu

107

18

9

9

 

      9        

Vũ Đức

Chiến

113

22

10

10

 

   10        

Trần Hoàng

Dương

121

22

10

10

 

   11        

Đặng Hương

Giang

123

24.5

10

10

 

   12        

Phạm Thanh

Giang

110

17

9

9

 

   13        

Trần Thị Vân

109

18

8

8

 

   14        

Hoàng Nguyệt

Hạ

116

22

8

8

 

   15        

Quách Huy

Hoàng

125

36

10

10

 

   16        

Đàm Vĩnh

Hưng

122

22

10

10

 

   17        

Phạm Việt

Hưng

110

18

10

10

 

   18        

Nguyễn Thị Thanh

Hương

120

25

10

10

 

   19        

Trần Thị Quỳnh

Hương

112

19

10

10

 

   20        

Phan Thị Phương

Linh

110

16

7

7

 

   21        

Vũ Thành

Long

113

23

10

10

 

   22        

Phan Thị Xuân

Mai

125

27

10

10

 

   23        

Đỗ Dũng

Mạnh

110

20

10

10

 

   24        

Nguyễn Nhật

Minh

103

14

10

10

 

   25        

Đàm Hoài

Nam

123

19

10

10

 

   26        

Nguyễn Khánh

Ngân

115

19

10

10

 

   27        

Thịnh Khôi

Nguyên

117

20

10

10

 

   28        

Lưu Anh

Quân

116

20

9

9

 

   29        

Hoàng Duy

Thành

123

26

9

9

 

   30        

Nguyễn Trung

Thành

116

19

10

10

 

   31        

Phạm Thị Minh

Thư

114

19

10

10

 

   32        

Vũ Trần Đan

Thy

113

17

8

8

 

   33        

Vũ Thị Thảo

Vân

119

26

10

10

 

   34        

Trần Ngọc Yến

Vi

114

26.5

10

10

 

   35        

Vũ Đức

Việt

114

18

10

10

 

   36        

Đặng Thảo

Anh

120

24

10

10

 

   37        

Nguyễn Đức

Anh

126

23.5

10

10

 

   38        

Nguyễn Thị

Anh

122

25.5

9

9

 

   39        

Nguyễn Việt

Anh

111

18.5

10

10

 

   40        

Phạm Lê Hồng

Ân

119

24

10

10